Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

1. Koja je gornja starosna granica osiguranika za učlanjenje u II. stup obaveznog mirovinskog osiguranja?

Članstvo u II. stupu mirovinskog osiguranja je obavezno za sve osobe koje imaju status osiguranika i koje su mlađe od četrdeset godina života.

2. Gdje i kako se mogu učlaniti u obvezni mirovinski fond?

Od 26. travnja 2019. dostupna je elektronička usluga REGOS-a – Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena).

OMF PRIJAVA/PROMJENA

Usluga obuhvaća prijavu ili promjenu obveznog mirovinskog društva i kategorije obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Obvezni mirovinski fond možete izabrati i u bilo kojoj poslovnici Financijske agencije (FINA) na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a i na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Na šalteru je potrebno predočiti osobnu iskaznicu i popuniti formular te izabrati mirovinsko društvo i kategoriju obveznog mirovinskog fonda u koji želite da se uplaćuje dio Vaših mirovinskih doprinosa. Mjesto i način učlanjenja isti su za sve obvezne mirovinske fondove u zemlji.

3. Provjera članstva u OMF-u

Članstvo u II. stupu možete provjeriti:

 • U mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci ili Osijeku
 • U bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a
 • slanjem upita na email regos@regos.hr
 • pozivom na telefon Pozivnog centra REGOS-a 01 48 98 999
4. Osobni račun osiguranika

Danom stjecanja svojstva osiguranika otvara se osobni račun, na kojem se knjiže uplaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) tijekom cjelokupnog razdoblja članstva, neovisno o promjeni statusa osiguranika.

Članstvo u obveznom mirovinskom fondu osiguranika ne obvezuje na plaćanje obveznih doprinosa za mirovinska osiguranja.

Obvezu plaćanja doprinosa ima isplatitelj plaće/naknade/drugog dohotka prilikom svake isplate, a za samostalne obveznike plaćanja doprinosa obveza se utvrđuje rješenjem Porezne uprave.

Stanje na osobnom računu možete provjeriti putem naše aplikacije Moj osobni račun

Stanje osobnog računa

5. Mogu li podignuti sredstva s osobnog računa?

Ne. Sredstva uplaćena na vaš osobni račun namijenjena su isključivo za isplatu mirovine u trenutku kada osiguranik ostvari uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju.
Iznimka je slučaj smrti osiguranika kada, ako nema korisnika obiteljske mirovine, sredstva s osobnog računa postaju predmet nasljeđivanja i mogu biti isplaćena osobi koja je zakonski nasljednik po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

6. Koja je razlika između mirovinskog društva i mirovinskog fonda?

Mirovinsko društvo može biti dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću čija je osnovna djelatnost osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima. Mirovinski fond u potpunosti je odvojen od poslovanja mirovinskoga društva. To je zasebna imovina bez pravne osobnosti koja se osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova mirovinskoga fonda i ulaganja tih sredstava radi povećanja vrijednosti imovine mirovinskoga fonda u svrhu osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima mirovinskoga fonda. Mirovinski fond u vlasništvu je svojih članova i njime upravlja mirovinsko društvo.

7. Koja je razlika između obveznih i dobrovoljnih mirovinskih društava?

Obvezni mirovinski fondovi djeluju u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. mirovinski stup), dok dobrovoljni mirovinski fondovi djeluju u okviru mirovinskoga sustava kao dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (III. mirovinski stup). U obveznome mirovinskom fondu se osiguravaju osiguranici koji su obvezno osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. stup). Pritom se mirovinski fondovi prema članstvu i načelima ulaganja dijele u tri kategorije: A, B i C. Obveznim mirovinskim fondom upravlja mirovinsko društvo.

8. Zašto su uvedene kategorije A – B – C obveznih mirovinskih fondova?

Osnovna ideja uvođenja kategorija obveznih mirovinskih fondova je bila da osiguranici na početku ulaska u mirovinski sustav mogu lakše podnijeti rizičnija ulaganja, za razliku od osiguranika s duljim mirovinskim stažem kojima je sigurnost ulaganja važnija od prinosa. Osiguranici na početku ulaska u mirovinski sustav imaju više vremena do umirovljenja i veću vjerojatnost da umanje i nadoknade eventualne gubitke. S druge strane, osiguranici s duljim mirovinskom stažem preferiraju sigurnost ulaganja spram zarade s obzirom na to da na raspolaganju imaju veći iznos ušteđenih sredstava i kraći rok za nadoknadu eventualnih gubitaka.

9. Istup iz obveznog mirovinskog osiguranja (II. stup)

Sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (“Narodne novine”, 19/14) omogućen je izlaz iz II. stupa mirovinskog osiguranja za one osiguranike koji su u ovaj oblik osiguranja ušli dobrovoljno.

Radi se o osiguranicima koji su danom uspostave obveznog mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju imali između 40 i 50 godina, te su odabrali svoj obvezni mirovinski fond na šalteru REGOS-a.

Osiguranik – član obveznog mirovinskog fonda, ako želi istupiti iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) zahtjev za istup podnosi Izjavom, Središnjem registru osiguranika – REGOS-u.

Postupak podnošenja Izjave obavlja se u bilo kojoj poslovnici FINA – e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku:

 1. Član fonda, koji je po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, u postupku ostvarivanja prava na mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), dobiva Potvrdu
 2. Član fonda koji želi istupiti iz II. stupa mora u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara donijeti Potvrdu HZMO-a. Ako član fonda nema Potvrdu, šalterski radnik ga upućuje u HZMO po Potvrdu.
 3. Šalterski radnik utvrđuje identitet člana fonda koji želi istupiti iz II. stupa i provjerava da li je član fonda po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, te ima li otvoren osobni račun u obveznom fondu.
 4. Ako je član fonda po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i ima otvoren osobni račun u obveznom fondu, šalterski radnik uručuje mu dva primjerka Izjave o zahtjevu za istup.
 5. Osiguranik oba popunjena primjerka Izjave potpisuje i predaje šalterskom radniku. Šalterski radnik ih ovjerava i jedan primjerak uručuje podnositelju Izjave.
10. Poslodavac mi redovno isplaćuje plaću ili je uplatio drugi dohodak („honorar“), a na mojem osobnom računu nema sredstava?

U ovakvom slučaju postoji nekoliko razloga zbog kojih sredstava nema na osobnom računu: Ili poslodavac nije podnio propisani pripadajući Obrazac (JOPPD) ili nije izvršio uplatu ili je to učinio, ali s krivim pozivom na broj odobrenja pa se sredstva nisu mogla povezati sa pripadajućim Obrascem te proslijediti na osobni račun osiguranika. Ako je riječ o pogrešnoj uplati, poslodavac podnosi zahtjev za ispravkom poziva na broj nakon kojeg će sredstva sa privremenog računa biti proslijeđena na osobni račun osiguranika.

11. Samostalni sam obveznik i redovito uplaćujem za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, no sredstava nema na osobnom računu? Zbog čega?

Da bi se uplate proslijedile na osobni račun, potrebno je da se iste povežu sa pripadajućim Obrascem, tj. zaduženjem kojeg formira Porezna uprava. Čim se spomenuta zaduženja unesu u bazu Regos-a, izvršene uplate će se povezati sa pripadajućim Obrascem i proslijediti na osobni račun.

12. Što je s poljoprivrednicima i obrtnicima (samostalnim uplatiteljima doprinosa)?

Samostalni uplatitelji doprinosa su također dužni izabrati obvezni mirovinski fond i imaju sva prava i obveze kao i osobe stalno zaposlene kod nekoga poslodavca. Jedina je razlika u tome što poljoprivrednici i obrtnici sami za sebe uplaćuju doprinose, dok za ostale to čini poslodavac. Samostalni obveznici plaćaju doprinose za obvezna mirovinska osiguranja temeljem Rješenja Porezne uprave.

13. Ostvario sam drugi dohodak, a u HZMO-u nisam ostvario staž?

Potrebno je provjeriti podatke o obračunu i uplati doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja s isplatiteljem drugog dohotka koji će Regos-u uputiti zahtjev za izmjenu poziva na broj odobrenja za uplate koje su pogrešno izvršene ili podnijeti pripadajući Obrazac R-S/R-Sm ili zahtjev za preknjiženje Poreznoj upravi ako su sredstva uplaćena na krivi MB obveznika ili na krivi račun. Ispravljene podatke Regos će dostaviti HZMO-u.

14. Nasljeđivanje sredstava II. stupa

Ako član OMF umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana OMF predmet su nasljeđivanja, prema Zakonu o nasljeđivanju.

Dokumentacija za isplatu nasljedstva koju je potrebno dostaviti na adresu REGOS Gajeva 5, 10 000 Zagreb ili na adresu Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku:

 1. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, izdanog od suda/javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj
 2. Zahtjev za isplatu nasljedstva
 3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji tekućeg računa nasljednika.

VAŽNO

Ako član OMF umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva s računa tog člana će se prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO).

HZMO će tada odrediti obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža preminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

 

15. Potvrda za banku – elektronički dokument: izvješće iz Obrasca JOPPD

Za potrebe svojih usluga (kredit, minus na tekućem računu itd.) banka od Vas traži i dokument s podacima iz Registra REGOS-a:

JOPPD – Izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja – od 12. mjeseca 2013. nadalje.

Na elektroničkom dokumentu nalaze se svi podaci o obračunanim plaćama, naknadama plaće i drugom dohotku te podaci o obračunanom i uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja.

Banka takav dokument prihvaća u elektroničkom obliku.

Da bi dobili elektronički dokument REGOS-a potreban Vam je ePass ili token banke.

Za ePass:

 1. Na šalteru eGrađanin u poslovnicama FINA-e, uz predočenje osobne iskaznice, zatražiti ePASS vjerodajnicu.
 2. Za pristup web stranici koristite računalo/pametni telefon i pristup Internetu,
 3. Pristupiti web stranici e-usluge REGOS-a  (Prijava za osiguranike) i registrirati se na NIAS uz pomoć ePASS-a  (Uputa ),
 4. Odabrati Predaja upita 
 5. Temeljem online postavljenog upita REGOS izrađuje traženi dokument u elektroničkom obliku.

Na e-mail adresu iz Vašega upita dostavlja se link na  kojem se može preuzeti elektronički potpisani dokument u pdf.  formatu.

U online upit osiguranik može, ako je s tim suglasan, pored vlastite e-mail adrese u polje alternativna e-mail adresa upisati i podatke o e-mail adresi referenta u banci čime daje suglasnost da se elektronički dokument s njegovim podacima učine dostupnim i osobi čije podatke je naveo.

Obrazac R-S/R-Sm

1. Što je Obrazac R-S/R-Sm

Obrazac R-S/R-Sm je  Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska
osiguranja.

Obrazac R-S/ R-Sm

 • Podnosi se za razdoblje od 2002. godine do 2013. godine,
 • Može se podnijeti u papirnatom obliku ili putem aplikacije e-Regos,
 • Ako se predaje obrazac u papirnatom obliku B strana mora biti ovjerena pečatom i potpisom i to iza zadnjeg osiguranika u rubrici IV 10 i 11.
 • Za umjetničke i autorske honorare se ne podnosi Obrazac R-S/R-Sm
 • Na svim Obrascima R-Sm koji se predaju nakon 01.01.2010. upisuje se OIB zaposlenika, a za one osiguranike za koje OIB nije poznat može se upisati MBG osiguranika. Ne upisuje se MBG i OIB paralelno već se upisuje ili MBG ili OIB.
2. Na koji način predati Obrazac R-Sm u elektroničkom obliku?
3. Kako ispraviti jedan od pogrešnih elemenata u pozivu na broj uplate doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja vezanih uz Obrazac R-S/R-Sm?
 1. Pogrešan uplatni račun npr. doprinos za II. stup mirovinskog osiguranja uplati se na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske umjesto na račun 1001005–1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. Ispravak ove pogreške obavlja se tako da obveznik podnese zahtjev za preknjiženje pogrešne uplate nadležnoj Ispostavi porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika. Ako Porezna uprava utvrdi da je zahtjev opravdan proslijedit će sredstva na ispravan račun 1001005–1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
 2. Pogrešan model plaćanja npr. upisan je model 21 za fizičku osobu umjesto 22. Ispravak ove pogreške obavlja se na način da obveznik podnese Zahtjev za izmjenu poziva na broj odobrenja kojim će zatražiti ispravak pogrešno upisanog modela u nalogu za plaćanje doprinosa. Zahtjev se upućuje Regos-u na adresu Gajeva 5, 10 000 Zagreb ili na fax 01 / 48 98 985.
 3. Pogrešna brojčana oznaka vrste prihoda doprinosa II. stupa npr. upisana je brojčana oznaka vrste prihoda 8214 ili 2194, a trebala je biti brojčana oznaka 2003. Ispravak ove pogreške obavlja se tako da obveznik podnese zahtjev za preknjiženje pogrešne uplate nadležnoj Ispostavi porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika ili Regos-u. Ako je zahtjev opravdan obavlja se traženo preknjiženje. Porezna uprava i Regos međusobno usklađuju podatke zbog provođenja preknjiženja u svojim evidencijama.
 4. Pogrešan MB/MBG/OIB u pozivu na broj odobrenja Ispravak ove pogreške obavlja se tako da obveznik podnese zahtjev za preknjiženje pogrešne uplate nadležnoj Ispostavi porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika ili Regos-u. Ako je zahtjev opravdan obavlja se traženo preknjiženje. Porezna uprava i Regos međusobno usklađuju podatke zbog provođenja preknjiženja u svojim evidencijama.
 5. Pogrešan identifikator Obrasca R-Sm u pozivu na broj odobrenja npr. upisan je identifikator 7004 a trebao je biti 7001. Ispravak ove pogreške obavlja se tako da obveznik podnese Regos-u zahtjev za izmjenom poziva na broj odobrenja u kojim traži ispravak ovih podataka. Obveznik ne dostavlja ovaj zahtjev Poreznoj upravi. Za uplate doprinosa koje je Porezna uprava preknjižila s neke druge brojčane oznake vrste prihoda na II. stup također je potrebno da obveznik podnese Regos-u Zahtjev za izmjenu PNB
 6.  kako bi se takve uplate povezale s pripadajućim Obrascima R-S/R-Sm. Isto je i u slučaju kada se sredstva doprinosa II. stupa naplate u postupku prisilne naplate Primjer popunjenog Zahtjeva za izmjenu PNB.
4. Uplatili ste na račun individualne kapitalizirane štednje, a trebalo je u državni proračun

Pogrešan uplatni račun npr. doprinos za I. stup mirovinskog osiguranja uplati se na račun 1001005–1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, umjesto na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske ili se uplati veći iznos od iznosa zaduženja doprinosa II. stupa. Ispravak ove pogreške obavlja se tako da obveznik podnese Zahtjev za odobrenje povrata/preknjiženja sredstava nadležnoj Ispostavi porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika ili Regos-u. Ako je zahtjev opravdan obavlja se traženo preknjiženje/povrat sredstava.
Porezna uprava i Regos međusobno usklađuju podatke zbog provođenja preknjiženja/povrata u svojim evidencijama. Primjer popunjenog Zahtjeva za odobrenje povrata/preknjiženja sredstava

5. Kako povezati iznos koji je nastao podnošenjem korektivnog Obrasca R-S/R-Sm s redovnim Obrascem R-S/R-Sm

Prijenos sredstava s Korektivnog Obrasca R-S/R-Sm na redovni Obrazac R-S/R-Sm
Obveznik podnosi zahtjev za prijenos sredstava s korektivnog Obrasca R-S/R-Sm na redovni Obrazac R-S/R-Sm na adresu: Regos, 10000 ZAGREB, Gajeva 5, ili na fax 01 / 48 98 985, u slučaju kada traži da se preplatom po korektivnom Obrascu R-S/R-Sm podmiri zaduženje po nekom drugom Obrascu R-S/R-Sm. Ovaj zahtjev ne podnosi se Poreznoj upravi.
Primjer Zahtjeva za prijenos sredstava s korektivnog Obrasca R-S/R-Sm na redovni Obrazac R-Sm
U slučaju da obveznik ima mogućnost korištenje usluge e-porezna “Preknjiženja”
ispravljanje pogrešnih uplata na brojčanim oznakama vrste prihoda vezanih uz Obrazac R-S/R-Sm može zatražiti putem iste.

6. Kako do pregleda predanih (i ispravnih) Obrazaca R-Sm ?

Kroz sustav elektroničkih usluga Regos-a ENA možete zatražiti ispise Obrazaca R-Sm (stranica A i B) za razdoblje od 2005. godine do 2013.

U slučaju da obveznik nema mogućnost prijave u sustav elektroničkih usluga Regos-a ENA ispise Obrazaca R-Sm ili Obrazaca R-S (za razdoblje od 2002., 2003. i 2004. godine) može zatražiti slanjem popunjenog Zahtjeva ili na adresu Regos, Gajeva 5, 10000 Zagreb.