Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Koraci do mirovine iz II. stupa od 1. 1. 2019.

Osnovne informacije o ostvarivanju prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) od 1. siječnja 2019. i kasnije

Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br.  115/18), Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br.  115/18) od 1. siječnja 2019. osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu omogućen je  izbor mirovine koju žele ostvariti.

Navodimo osnovne korake za ostvarivanje prava na mirovinu iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

  1. Osiguranik osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup mirovinskog osiguranja) podnosi zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu  Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO).
  2. Nakon što zaprimi podatke za informativne izračune mirovine od HZMO-a i MOD- a, Središnji registar osiguranika (REGOS) budućem korisniku  mirovine dostavlja informativni izračune mirovine na kućnu adresu.
  3. Nakon donošenja odluke o izboru mirovine, osiguranici su obvezni u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku osobno potpisati izjavu o vrsti mirovine za koju su se opredijelili.
  4. REGOS dostavlja podatke HZMO-u o vrsti izabrane mirovine.
  5. HZMO izdaje budućem korisniku mirovine Rješenje o priznavanju prava na mirovinu (nadalje: Rješenje).
  6. Ako ste se opredijelili  za  mirovinu  samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, HZMO će odrediti mirovinu kao da ste bili osigurani samo u I. stupu.  Izbor te mirovine znači da želite istupiti iz II. stupa odnosno iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, a ukupna sredstva kapitaliziranih doprinosa prenose se u državni proračun.
  7. Ako se opredijelite za kombiniranu mirovinu iz I. i iz II. stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.
  8. Nakon što Vam Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva obavlja se u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku uz predočenje osobne iskaznice.
  9. Nakon izbora mirovinskog osiguravajućeg društva, REGOS će zatvoriti Vaš osobni račun i sredstva doznačiti u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će Vas kontaktirati radi sklapanja ugovora o mirovini.

Ako je ispunjen zakonski uvjet o visini mirovine iz I. stupa (ako je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća za 15% od najniže mirovine iz I. stupa prema ZOMO-u), budući korisnik mirovine se može odlučiti  za  djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu od 15% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u.

Pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati 15% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, mirovinsko osiguravajuće društvo obračunava i uplaćuje porez na dohodak i prirez porezu na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos.

Stope poreza za umirovljenike su umanjene i iznose 10% i 15%, ovisno o poreznim razredima. Temeljem konačnog obračuna poreza na dohodak kojeg obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primitcima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.