Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Koraci do mirovine iz II. stupa od 1. 1. 2019.

Osnovne informacije o ostvarivanju prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) od 1. siječnja 2019. i kasnije

Izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br.  115/18), Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br.  115/18 i 156/23) i Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, br. 115/18 i 156/23) od 1. siječnja 2019. godine osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu omogućen je  izbor mirovine koju žele ostvariti.

Navodimo osnovne korake za ostvarivanje prava na mirovinu iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja

  1. Osiguranik osiguran i u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup mirovinskog osiguranja) podnosi zahtjev za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu  Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO).
  2. Na zahtjev HZMO-a, Središnji registar osiguranika (REGOS) prikuplja informativne izračune mirovine od HZMO-a i Mirovinskih osiguravajućih društava (MOD) i dostavlja ih budućem korisniku mirovine na kućnu adresu kao pomoć pri odabiru mirovine.
  3. Nakon donošenja odluke o izboru mirovine, osiguranici su obvezni putem elektroničke usluge REGOS-a u sustavu e-Građani, na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku ili u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a osobno potpisati Izjavu o izboru mirovine za koju su se opredijelili.
  4. REGOS dostavlja HZMO-u podatke iz Izjave o izboru mirovine.
  5. HZMO izdaje budućem korisniku mirovine Rješenje o priznavanju prava na odabranu mirovinu (nadalje: Rješenje).
  6. Ako ste se opredijelili  za  mirovinu  samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, HZMO će odrediti mirovinu kao da ste bili osigurani samo u I. stupu.  Izbor te mirovine znači da želite istupiti iz II. stupa, odnosno iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, a ukupno kapitalizirana sredstva sa Vašeg osobnog računa na zahtjev HZMO-a prenose se putem REGOS-a u državni proračun.
  7. Ako se opredijelite za kombiniranu mirovinu iz I. i II. stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja.
  8. Nakon što Vam HZMO dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva možete obaviti putem elektroničke usluge REGOS-a u sustavu e-Građani, na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku ili u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a uz predočenje važeće osobne iskaznice.
  9. Nakon izbora mirovinskog osiguravajućeg društva, REGOS će zatvoriti Vaš osobni račun i ukupno kapitalizirana sredstva doznačiti u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo koje će Vas kontaktirati radi sklapanja ugovora o mirovini iz II. stupa

Ako je ispunjen zakonski uvjet da je osnovna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća od najniže mirovine iz I. stupa prema ZOMO-u, budući korisnik mirovine se može odlučiti za djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu do najviše 20% od ukupno doznačenih sredstava MOD-u

Pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati do najviše 20% od ukupno doznačenih sredstava MOD-u, mirovinsko osiguravajuće društvo obračunava i uplaćuje porez na dohodak sukladno važećim poreznim propisima te korisniku mirovine isplaćuje neto iznos.

Stope poreza za umirovljenike su umanjene za 50% i iznose 10% i 15% ovisno o poreznim razredima. Temeljem konačnog obračuna poreza na dohodak kojeg obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu za uplatu poreza ili povrat više plaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primitcima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.