Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Pravni okvir

1. ZAKONI

Zakon o Središnjem registru osiguranika (“Narodne novine”, broj 159/13 , 39/18 i 21/22)

Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (“Narodne novine”, broj 157/13, 154/14. – Uredba, 36/1596/15 – Uredba  i 25/18)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (“Narodne novine”, broj 19/14 , 93/15 , 64/18 , 115/18, 58/20  i 156/23)

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (“Narodne novine”, broj 19/14 , 29/18 , 115/18 i 156/23)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (“Narodne novine”, broj 22/14 , 29/18  , 115/18 i 156/23 )

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti  (“Narodne novine”, broj 54/13.)

Zakon o prijenosu mirovinskih prava  (“Narodne novine”, broj  117/17)

Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (“Narodne novine”, broj 177/04 i 90/11)

2. PRAVILNICI

Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika (“Narodne novine”, broj 71/18 )

Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja (“Narodne novine”, broj 99/14)

Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (“Narodne novine”, broj 71/18, 39/22)

Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj  60/14, 135/15, 86/18, 56/19 ,91/19)

Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo (“Narodne novine”, broj  35/19. )

Pravilnik o postupku prijenosa kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinska osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (“Narodne novine”, broj 53/18.)

3. ODLUKE

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj 113/23.)

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj 115/22.)

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj 101/21.)

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj 103/20.)

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj 108/19.)

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj  109/18.)

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj 112/17)

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (“Narodne novine”, broj  101/16)

Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika  (“Narodne novine”, broj 84/14)

4. STATUT

Statut Središnjeg registra osiguranika (“Narodne novine”, broj 83/14, 60/1570/15. – Pročišćeni tekst,  62/17 , 77/17  – Pročišćeni tekst , 91/18 , 100/18 – Pročišćeni tekst))
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika (“Narodne novine”, broj 81/14 )
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Središnjeg registra osiguranika   (“Narodne novine”, broj 56/15 )

Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika (“Narodne novine” , broj  89/18 )