Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Upute za plaćanje doprinosa II. stupa

Upute za plaćanje doprinosa II stupa nakon 01.01.2014. godine

Podsjećamo Vas da su Naredbom o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (Narodne novine, 120/13.) objavljene brojčane oznake prihoda na koje će se uplaćivati obveze prikazane na Obrascu JOPPD s početkom primjene od 1. siječnja 2014.

Također navedenom Naredbom propisana je obveza upisivanja oznake izvješća Obrasca JOPPD kao treći obvezni element kod popunjavanja naloga za plaćanje za SVE obveze iskazane na Obrascu JOPPD (poreza i doprinosa) tako da će poziv na broj primatelja na nalozima morati sadržavati sljedeće elemente:

Poziv na broj primatelja:

 

Račun/naziv računa Brojčana oznaka vrste prihoda
(iz polja »poziv na broj«)
Model
HR05 HR68
HR7610010051700036001
1001005–1700036001

Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na
temelju individualne kapitalizirane štednje
2283 HR68
2291 HR68
2305 HR68
2313 HR68
2321 HR68
2330 HR68
2348 HR68
2356 HR68
2364 HR68
2372 HR68

 

BROJ RAČUNA I BROJČANE OZNAKE ZA PLAĆANJE OBVEZNOG DOPRINOSA II. STUPA

  • 2283 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem radnog odnosa
  • 2291 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka
  • 2305 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći
  • 2313 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima
  • 2321 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
  • 2330 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose
  • 2348 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi
  • 2356 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi
  • 2364 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave)
  • 2372 – Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž s povećanim trajanjem – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (konačni obračun temeljem rješenja Porezne uprave)

Za plaćanja vrijede nova pravila koja su propisana

Naputkom o  načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini

Naredbom  o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini

Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini

Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini

Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini

Uredbom o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (Izmjene u 2014. NN 31/2014.).