Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Mirovina iz II. stupa

Stekli ste uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje II. stupa mirovinskog osiguranja).

Navodimo pet osnovnih koraka do ostvarivanja prava na mirovinu iz II. stupa mirovinskog osiguranja:

  • Nakon što Vam Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje HZMO) dostavi rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, potrebno je izabrati mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje MOD) radi ostvarivanja mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
  • Član OMF/budući umirovljenik izabire MOD u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku uz predočenje osobne iskaznice
  • Odabrani MOD možete promijeniti  u roku od 15 dana od dana prve prijave. Istekom toga roka, izbor MOD-a ne može se promijeniti niti opozvati te se smatra konačnim. Protekom zakonskih rokova, REGOS će zatvoriti Vaš osobni račun i sredstva doznačiti u izabrani MOD koji će Vas kontaktirati radi sklapanja ugovora o mirovini
  • Izabrani MOD s članom OMF/budućim umirovljenikom zaključuje ugovor o mirovini nakon što iz REGOS-a zaprimi podatke iz obrasca R-POD i podatak o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa
  • Iz doznačenih sredstava umanjenih za propisanu naknadu, sukladno sklopljenom ugovoru, MOD isplaćuje umirovljeniku mirovinu II. stupa.