Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Mirovina iz II. stupa

Stekli ste uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje II. stupa mirovinskog osiguranja).

Navodimo pet osnovnih koraka do ostvarivanja prava na mirovinu iz II. stupa mirovinskog osiguranja:

  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje HZMO) izdaje budućem korisniku mirovine rješenje o priznavanju prava na mirovinu, a za članove obveznog mirovinskog fonda (dalje OMF) dostavlja podatke iz rješenja Regosu
  • Član OMF/budući umirovljenik izabire mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje MOD) na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e uz predočenje osobne iskaznice.
  • Nakon što Regos zaprimi podatke iz Rješenja o priznavanju prava na mirovinu od HZMO i nakon što je protekao rok za promjenu izbora MOD-a (prijavom Regosu na obrascu R-POD), Regos izdaje nalog obveznom mirovinskom društvu za doznaku sredstava s osobnog računa člana OMF/budućeg korisnika mirovine, na račun izabranog MOD-a
  • Izabrani MOD s članom OMF/budućim umirovljenikom zaključuje ugovor o mirovini nakon što iz Regosa zaprimi podatak iz obrasca R-POD o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa
  • Iz doznačenih sredstava, umanjenih za propisanu naknadu, sukladno sklopljenom ugovoru, MOD isplaćuje umirovljeniku mirovinu II. stupa.