Regos kao pristupna točka EESSI

Na sjednici održanoj 20. siječnja 2011., Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju Središnjeg registra osiguranika (Regos) Pristupnom točkom (EU Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti (EESSI – Electronic Exchange of Social Security Information).

Što je EESSI ?

“Elektronička razmjena podataka (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI) predstavlja servis čiji cilj je olakšati i ubrzati donošenje odluka za obračun i isplatu socijalnih naknada te omogućiti učinkovitiju provjeru podataka. Korištenjem tog servisa, poboljšava se zaštita prava na socijalnu sigurnost građana, dok ubrzana, točna i pravovremena razmjena podataka rezultira točnim i pravodobnim obračunavanjem i plaćanjem socijalnog osiguranja za građane. Dugoročni cilj ovog servisa je smanjiti i na kraju eliminirati tradicionalnu razmjenu informacija putem pošte, čime će svi građani svoja socijalna prava ostvarivati na vrijeme.”  (Izvor e-hrvatska)

Uloga Regosa u EESSI sustavu

Regos će sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske obavljati poslove pristupne točke (Access Point) za povezivanje s pristupnim točkama drugih država članica Europske unije za potrebe koordinacije sustava socijalne sigurnosti, koja se provodi izravnom primjenom europskih uredbi za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.

Institucije iz RH koje su predviđene za uključivanje u sustav EESSI su (abecednim redom) :

  • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – HZMO
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – HZZO
  • Središnji registar osiguranika – Regos

Više o EESSI 
Elektronička razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI)

#development