Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Regos kao pristupna točka EESSI

U petak 28. lipnja službeno je pušten u rad novi sustav za Elektroničku razmjenu informacija iz područja socijalne sigurnosti među članicama EU (EESSI).

Građanima, koji žive ili su boravili u nekoj od članica EU, sustav će osigurati da na brz i siguran način ostvare svoja prava iz područja socijalne sigurnosti (zdravstvo, mirovine, radna prava).

Službeno je sustav EESSI predstavljen 9. srpnja 2019.

Početak korištenja EESSI sustava je važan korak naprijed u modernizaciji koordinacije socijalne sigurnosti. EESSI će zamijeniti trenutne papirnate razmjene između ustanova socijalne sigurnosti, kako bi se omogućila brža, jednostavnija i sigurnija razmjena informacija diljem EU.

To će olakšati, ubrzati i pojeftiniti rad hrvatskih ustanova koje sudjeluju u projektu zato što će u komunikaciji s ustanovama diljem EU koristiti standardizirane elektroničke sustave i dokumente na hrvatskom jeziku, osiguravajući da su podaci koje razmjenjuju točni i potpuni. Na taj način će omogućiti obradu pojedinačnih slučajeva, ali i brži izračun i isplatu naknada.

ŠTO JE EESSI?

Projekt EESSI (Elektronička razmjena informacija o socijalnoj sigurnosti; engl. Electronic Exchange of Social Security Information) osmislila je Europska unija za potrebe elektroničke razmjene podataka u području koordinacije socijalne sigurnosti s odgovarajućim tijelima.

Cilj projekta EESSI je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka između nadležnih ustanova država članica EU u sustavu socijalne sigurnosti, radi učinkovitijeg ostvarivanja prava iz sustava  socijalne sigurnosti i to za radnike koji se odluče koristiti pravom slobode kretanja i članove njihovih obitelji.

FINANCIRANJE PROJEKTA 

Implementacija projekta financirana je europskim fondovima.

U 2016. godini, Europska komisija je stavila na raspolaganje novi izvor financiranja za uspostavu EESSI-a na nacionalnoj razini. To je Connected Europe Facility (CEF) 2016 Work Programme koji provodi Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Financiranje iz sredstava CEF-a iznosi 75% potrebnih sredstava, dok se preostali iznos od 25% financira iz nacionalne komponente.

KAKO FUNKCIONIRA EESSI?

Ustanove iz područja socijalne sigurnosti će kroz moderan informacijski sustav razmjenjivati elektroničke dokumente i slijediti zajednički dogovorene postupke. Dokumenti će se preko EESSI informacijskog sustava preusmjeravati na odredište u drugoj državi članici.

Hrvatska implementacija EESSI sustava osim pristupne točke (eng. Access Point) sadrži i niz  aplikacija  (npr. RINA – Reference Implementation for National Application) za svaku od hrvatskih institucija u projektu.

U Hrvatskoj je Pristupna točka (Access Point) Regos (Središnji registar osiguranika), koji će ove poslove obavljati sukladno Odluci Vlade RH.

Institucije iz RH koje su predviđene za uključivanje u sustav EESSI su (abecednim redom) :

Ključne prednosti koje će hrvatske institucije socijalne sigurnosti imati
od međunarodne razmjene podataka

■ Brza i učinkovita razmjena poruka između ustanova socijalne sigurnosti
■ Razmjena točnih podataka među državama zbog standardiziranih elektroničkih dokumenata
■ Transparentnost postupaka kroz zaštitu
od prijevare
■ Sigurno postupanje s osobnim podacima

Više o EESSI 

Press release EESSI Estonia

EESSI – sustav prekogranične razmjene podataka

Animation Studio Blue Cat (2017.)