Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Uvod

O REGOS-u

Središnji registar osiguranika (REGOS) je institucija u funkciji građana, široj javnosti prepoznatljiva po učinkovitosti i visokoj razini kvalitete pruženih usluga i najboljoj poslovnoj praksi, u skladu s prihvaćenim standardima EU.

Primarne djelatnosti i usluge koje REGOS kao institucija javne uprave pruža odnose se na sve aspekte mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje svih građana Republike Hrvatske.

U svakodnevnoj poslovnoj praksi REGOS se bavi vođenjem i održavanjem registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima, izborom i promjenom obveznog mirovinskog fonda, evidencijom uplaćenih doprinosa te prikupljanjem i kontrolom podataka po osiguranicima za obvezna mirovinska osiguranja. REGOS surađuje i s mnogim drugim tijelima državne i javne uprave.

Poseban naglasak i pažnja u poslovanju REGOS-a usmjerena je na racionalno i transparentno trošenje proračunskih sredstava i optimalnu alokaciju izvora financiranja.

Način rada i poslovanja REGOS-a je transparentan prema javnosti te u skladu s poslovnim procesima sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

Vizija REGOS-a

Biti vjerodostojna institucija s iznimnim doprinosom u izgradnji pouzdanog, transparentnog i učinkovitog mirovinskog sustava kapitalizirane štednje za korisnike i zajednicu u cjelini.

Misija REGOS-a

Mi znamo koliko je važno neprestano raditi na zadovoljstvu naših korisnika. Baš zato što vodimo brigu o vašoj mirovinskoj štednji izuzetno su nam važni transparentnost, pouzdanost i sigurnost. Razvojem poslovanja i unaprjeđenjem naših usluga pratimo promjene i predviđamo nadolazeće izazove. Zato u REGOS-u na budućnost mislimo već danas.

Unutarnji ustroj REGOS-a

  • Ured ravnatelja – podrška upravljanju poslovanjem i poslovnom planiranju, odnosi s javnošću, informiranje, izvješćivanje i promidžba.
  • Samostalna služba za razvoj i strategiju – podrška strategijskom planiranju, upravljanje sustavom kvalitete, nadzor i koordiniranje razinom usluga, kontinuitetom poslovanja, rizicima, utjecajima na poslovanje i definiranje mjera unaprjeđenja uspješnosti u odnosu na zahtjeve poslovanja.
  • Samostalna služba informatičko tehničke podrške – upravljanje informacijsko-komunikacijskim sustavom REGOS-a, informatičko-tehnička podrška, projektiranje i informatizacija definiranih poslovnih procesa u suradnji s outsourcing partnerima, upravljanje informatičkim projektima i održavanje pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti.
  • Sektor obveznika – prikupljanje, prihvat i obrada podataka o svim primicima te doprinosima za mirovinska osiguranja, vođenje privremenog računa, povezivanje i raspored doprinosa po osiguranicima, obračun i prijenos sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove i obvezna mirovinska društva.
  • Sektor osiguranika i Registra – prijave i raspored u obvezni mirovinski fond i kategoriju obveznog mirovinskog fonda, vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, izbor mirovinskog osiguravajućeg društva, vođenje i održavanje Registra, prihvat, dostava, razmjena podataka.
  • Sektor administrativne podrške – računovodstveno-financijski poslovi, nabava i planiranja, financijsko upravljanje i kontrole, pravna podrška, kadrovski poslovi i uredsko poslovanje.

Organizacijska struktura REGOS-a u funkciji je ostvarenja njegovih temeljnih ciljeva kao suvremene ustanove na usluzi građanima.