Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Reklamacije, primjedbe i pohvale

Uputa za podnošenje reklamacija, primjedbi i pohvala REGOS-u

Ako imate primjedbu na rad službenika na šalteru REGOS-a, primjedbu na stanje na osobnom računu ili bilo koji drugi problem, molimo da nam se obratite na jedan od ovih načina :

  1. Pisanim putem, na adresu REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb,
  2. E-mailom na adresu regos@regos.hr,
  3. Telefonom na broj 01/48 98 999,
  4. Putem telefaksa na broj 01/48 98 903.

Ako primjedbu ili reklamaciju podnosite pisanim putem, obvezno navedite telefon ili e-mail za kontakt te opis problema.

Također, bit će nam drago primiti i pohvale na naš rad, jer je zadovoljstvo korisnika usluga REGOS-a naš osnovni cilj.

Za sva pitanja, nejasnoće ili probleme obratite se našem Pozivnom centru na telefon 01/48 98 999, svaki radni dan od 08.00 do 16.00 sati.