Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Javna nabava

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Središnjeg registra osiguranika objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Registar ugovora Središnjeg registra osiguranika objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Izjava o postojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (‘Narodne novine’ broj: 120/16) objavljujemo da Središnji registar osiguranika kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

• Sol Oriens usluge d.o.o., 10000 Zagreb, Slavenskog 1/3, OIB: 54564526449

Jednostavna nabava

Postupci