Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Javna nabava

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Središnjeg registra osiguranika objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Registar ugovora Središnjeg registra osiguranika objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16) objavljujemo da ne postoji gospodarski subjekt s kojim Središnji registar osiguranika ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili pod izvoditelja odabranom ponuditelju).

Jednostavna nabava

Postupci