Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Javna nabava

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020) Plan nabave Središnjeg registra osiguranika objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
Od 1. siječnja 2024. godine u primjeni je i nova stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske .

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020) Registar ugovora Središnjeg registra osiguranika objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Od 1. siječnja 2024. godine u primjeni je i nova stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske .

Izjava o postojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) objavljujemo da Središnji registar osiguranika kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

• BORUT d.o.o. , 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 238, OIB: 15902761794

• PRIMORAC I PARTNERI d.o.o., 10000 Zagreb, Domjanićeva 25, OIB: 75600937682

Jednostavna nabava

Postupci