Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Javna nabava

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Središnjeg registra osiguranika objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Registar ugovora Središnjeg registra osiguranika objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Izjava o postojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (‘Narodne novine’ broj: 120/16) objavljujemo da Središnji registar osiguranika kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

• BORUT d.o.o. , 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 238, OIB: 15902761794

• PRIMORAC I PARTNERI d.o.o., 10000 Zagreb, Domjanićeva 25, OIB: 75600937682

• Centar za inkluzivne radne aktivnosti, Bleiweisova 15, 10000 Zagreb, OIB: 76699990208

• ECONOMICA obrt za poslovne usluge, Maksimirska cesta 59, 10000 Zagreb, OIB: 95139857568

• ECONOMICA CONSULTING d.o.o., Maksimirska cesta 59, 10000 Zagreb, OIB: 62150567615

Jednostavna nabava

Postupci