Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

O e-Regosu

Što je e-Regos?

e-REGOS je FINA-ina usluga, a namijenjena je svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm. Usluga omogućava jednostavniji, brži i suvremeniji način predaje Obrasca R-Sm, u formatu elektronskog zapisa, bez napuštanja radnog mjesta i odlaska na šalter FINA-e.

Usluga e-REGOS obuhvaća:

 • formiranje Obrasca R-Sm u elektronskom zapisu (prema propisanom slogu)
 • predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINA-i, · preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima putem WEB-a
 • preuzimanje podataka o neuspješno povezanim Obrascima R-Sm i nalozima za plaćanje doprinosa obveznog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje u formi Pregleda nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa putem WEB-a
 • provjera članstva osiguranika u II. stup OMF-a
 • provjera potpisane datoteke Za sve informacije o servisu e-REGOS.

Registrirani korisnici (koji posjeduju FINA e-karticu i čitač) mogu pristupiti aplikaciji ovdje:

eregos.fina.hr

Za sve informacije o servisu e-REGOS možete se obratiti:

 • na info telefon broj: 0800 0080
 • na e-mail adresu: info@fina.hr
 • ili ih dobiti na FINA-inoj web stranici na internetu: www.fina.hr.

On-line unos R-Sm obrazaca

Elektronička predaja Obrasca R-Sm moguća je bez napuštanja radnoga mjesta i traje svega nekoliko minuta.

Dovoljno se spojiti na Internet, registrirati na servis e-REGOS-a i poslati elektroničku potpisanu RS-m datoteku, a na isti način povratno se preuzima ovjereni Obrazac.

Pored toga korisniku je omogućen uvid u status podnesenih Obrazaca i popis eventualnih pogrešaka i upozorenja

Na realizaciji ovog projekta nastavlja se uspješna suradnja REGOS-a sa FINOM kao našim najvažnijim outsorcing partnerom.

Pravilnik o Obrascu R-Sm sa prilozima

Od 1.1.2010. na snazi je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Obrascu R-Sm (NN 135/09)

Pravilnik o Obrascu R-Sm (‘Narodne novine’ br. 38/05, 42/05, 64/05, 73/05, 116/06,135/06,126/07), s prilozima:

 • Obrazac R-Sm stranica A i stranica B,
 • prilog 1 Šifrarnik za popunjavanje Obrasca R-Sm,
 • prilog 2 Izračun i primjena kontrolnog broja,
 • prilog 3 Format sloga za dostavljanje Obrasca R-Sm u elektronskom zapisu,
 • prilog 4 Šifarnik za općinu/grad rada na Obrascu R-Sm

Generiranje hash-broja

Opis arhive:

 • obnovljena verzija programa za generiranje HASH broja — sada je, osim prikazivanja, moguće i kreiranje izlaznog txt file-a s HASH brojem.

Opis arhive:7

 • Freeware program (GNU General Public Licence — GNU GPL). Radi i pod DOS-om. Da bi ga pokrenuli u DOS-u potrebna Vam je arhiva csdpmi5b.zip (54 kB) koja sadrži datoteke potrebne za pokretanje programa u protected modu.

Zahvaljujemo gospodinu Dariju Kučiću na pomoći

Opis arhive:

 • dll datoteke za Delphi, Visual Basic i C programere (unutar dll.zip file-a se nalaze posebno dll-ovi za C-konvenciju, posebno za Pascal konvenciju. Ovisno o tome koji ćete dll koristiti trebate izmijeniti proceduru pozivanja dll-a);
 • txt datoteka s opisom procedura za pozivanje.

Zahvaljujemo Robertu Merkši i Vladimiru Mariću na primjerima pozivanja funkcija.

Opis arhive:

 • DOS aplikacija za generiranje HASH-a (freeware), uz mogućnost pokretanja preko bat file-a;
 • Readme file s uputama;
 • Primjeri.

Ostali alati i algoritmi

Opis arhive:

 • BTP_old.exe — program za konverzije datoteka 437 u 1250, 852 ili obrnuto;
 • BTP.exe — program za konverziju znakova u kojemu sami definirate znakove za konverziju;
 • Readme file s uputama;
 • Sample.opt — primjer za BTP.exe.

Zahvaljujemo autoru programa g. Mladenu Maraviću što nam ga je ustupio.

Kontrolni algoritmi za matične brojeve (građana i pravnih osoba) i šifre općina i gradova

Kontrola broja računa u banci (ISO7064, MOD 11,10 – Hibridni sistem)

Kontrola OIB-a (ISO7064, MOD 11,10 – Hibridni sistem)