Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Tko mora biti član II. stupa?

Sve osobe mlađe od 40 godina koje prvi puta nakon 01. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, naknade), moraju odabrati svoj obvezni mirovinski fond u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika.
REGOS, odmah po zaprimanju podatka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o uspostavljanju osiguranja u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, dostavlja osiguraniku na kućnu adresu obavijest o potrebi izbora obveznog mirovinskog  fonda.

Od 26. travnja 2019. dostupna je elektronička usluga REGOS-a : Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena).

Usluga obuhvaća odabir ili promjenu obveznog mirovinskog društva i kategorije obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Za korištenje aplikacije Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) potrebno je imati sljedeće:

Osobno računalo

Pristup Internetu

Internet preglednik

Elektroničku osobnu iskaznicu RH s čitačem

Instaliran AKD eID Middleware

Adobe Reader

 

Fond se odabire u bilo kojoj  poslovnici FINE na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku temeljem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i osobnog identifikacijskog broja (OIB).

Osiguranike koji u propisanom roku (mjesec dana) ne izaberu svoj obvezni mirovinski fond, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u OMF kategorije A kojom upravlja jedno od niže navedenih mirovinskih društava.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

Allianz ZB d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Raiffeisen – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim  i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Završetkom prijave (osobni izbor ili službeni raspored) inicira se otvaranje osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda. Osiguranik može biti članom samo jednoga obveznog mirovinskog fonda i imati samo jedan osobni račun u obveznom mirovinskom fondu.

Obvezni mirovinski fond osniva mirovinsko društvo koje upravlja njime u svoje ime i za račun članova obveznog mirovinskog fonda.

Članovi obveznih mirovinskih fondova mogu promijeniti svoj fond on line, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku na isti način kao i kod odabira obveznog mirovinskog fonda. Za promjenu obveznog mirovinskog fonda obračunava se izlazna naknada, koja prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iznosi:

  • U prvoj godini članstva iznosi 0,8% iznosa na osobnom računu člana
  • U drugoj godini članstva iznosi 0,4% od iznosa na osobnom računu člana
  • U trećoj godini članstva iznosi 0,2% od iznosa na osobnom računu člana.

Nakon tri godine neprekidnog članstva u istom obveznom mirovinskom fondu promjena fonda je bez naknade.

Član obveznog mirovinskog fonda može prijeći u obvezni mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.

Prilikom prijave u obvezni mirovinski fond u poslovnici FINA-e osiguranici mogu zatražiti e-Pass kako bi mogli pratiti stanje i promet na svom osobnom računu te putem Interneta tražiti i dobiti elektroničke dokumente koje izdaje REGOS.

S obzirom na strategiju ulaganja i strukturu portfelja, MF može biti kategorije A, B ili C, a navedenim kategorijama upravlja isto mirovinsko društvo. Rizik ulaganja treba biti najmanji u fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.

Obvezni mirovinski fondovi različitih kategorija razlikuju se po ograničenjima članstva s obzirom na životnu dob osiguranika i investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja.

Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako mu je do dana ostvarivanja prava na mirovinu ostalo 10 ili više godina, osim ako ne podnese zahtjev za dulji ostanak u kategoriji A.

Podnošenjem zahtjeva za ostanak u kategoriji A, član OMF ostaje u OMF kategorije A sve do pet godina do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu. Nakon toga će ga REGOS po službenoj dužnosti rasporediti u OMF kategorije B.

Ako član OMF kategorije A ne iskoristi mogućnost podnošenja zahtjeva za ostanak u kategoriji A te ga REGOS rasporedi u kategoriju B, može se naknadno sam vratiti u kategoriju A, ako je do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo pet ili više godina.

Članove fonda kategorije A kojima do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu ostane manje od pet godina, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije B unutar istog mirovinskog društva.

Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije B ili mirovinskog fonda kategorije C neovisno o duljini vremenskog razdoblja do dana ostvarivanja prava na starosnu mirovinu.

Članovima OMF kategorije C dana je mogućnost da se vrate u kategoriju B, ali samo ako im je na dan stupanja na snagu Zakona (01.04.2024.) do umirovljenja ostalo više od šest mjeseci.
Osiguranik koji je član OMF kategorije C i kojemu je na dan stupanja na snagu Zakona do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo manje od šest mjeseci, ne može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda.

Član fonda može jednom u kalendarskoj godini promijeniti kategoriju fonda unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.

Prilikom promjene kategorije OMF unutar istog mirovinskog društva naknada se ne naplaćuje. Prilikom promjene kategorije OMF, naknada za izlaz se naplaćuje samo ako se istovremeno radi i o promjeni mirovinskog društva.

Karakteristike kategorije fondova po rizičnosti ulaganja i očekivanim prinosima:

Kategorija A – rizičnija kategorija, jer je imovina fonda izloženija dionicama u odnosu na druge vrste financijske imovine (npr. državne ili korporativne obveznice) i s očekivanim višim prinosima u dužem razdoblju.

Kategorija B – kategorija umjerenog rizika koju obilježava umjerenija investicijska strategija, s dugoročno očekivanim umjerenim prinosima

Kategorija C
– kategorija s najmanjim rizikom i nižim očekivanim prinosima u dužem roku, jer se imovina ulaže isključivo u niskorizična ulaganja (npr. oročene depozite ili obveznice).