Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Tko mora biti član II. stupa?

Sve osobe mlađe od 40 godina koje prvi puta nakon 01. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, naknade), moraju odabrati svoj obvezni mirovinski fond u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika.
REGOS, odmah po zaprimanju podatka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o uspostavljanju osiguranja u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, dostavlja osiguraniku na kućnu adresu obavijest o potrebi izbora obveznog mirovinskog  fonda.

Od 26. travnja 2019. dostupna je nova elektronička usluga Regosa – Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena).

Usluga obuhvaća odabir ili promjenu obveznog mirovinskog društva i kategorije obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Za korištenje aplikacije Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena) potrebno je imati sljedeće:

Osobno računalo

Pristup Internetu

Internet preglednik

Elektroničku osobnu iskaznicu RH s čitačem

Instaliran AKD eID Middleware

Adobe Reader

 

Fond se odabire u bilo kojoj  poslovnici FINE na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku temeljem važeće identifikacijske isprave s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i osobnog identifikacijskog broja (OIB).

Osiguranike koji u propisanom roku (mjesec dana) ne izaberu svoj obvezni mirovinski fond, REGOS će po službenoj dužnosti rasporediti u OMF kategorije A kojom upravlja jedno od niže navedenih mirovinskih društava.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. – društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

Allianz ZB d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Raiffeisen – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim  i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Završetkom prijave (osobni izbor ili službeni raspored) inicira se otvaranje osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda. Osiguranik može biti članom samo jednoga obveznog mirovinskog fonda i imati samo jedan osobni račun u obveznom mirovinskom fondu.

Obvezni mirovinski fond osniva mirovinsko društvo koje upravlja njime u svoje ime i za račun članova obveznog mirovinskog fonda.

Članovi obveznih mirovinskih fondova mogu promijeniti svoj fond on line, u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a ili na šalteru Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku na isti način kao i kod odabira obveznog mirovinskog fonda. Za promjenu obveznog mirovinskog fonda obračunava se izlazna naknada, koja prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iznosi:

  • U prvoj godini članstva iznosi 0,8% iznosa na osobnom računu člana
  • U drugoj godini članstva iznosi 0,4% od iznosa na osobnom računu člana
  • U trećoj godini članstva iznosi 0,2% od iznosa na osobnom računu člana.

Nakon tri godine neprekidnog članstva u istom obveznom mirovinskom fondu promjena fonda je bez naknade.

Član obveznog mirovinskog fonda može prijeći u obvezni mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo, ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.

Prilikom prijave u obvezni mirovinski fond u poslovnici FINA-e osiguranici mogu zatražiti e-Pass kako bi mogli pratiti stanje i promete na svom osobnom računu te putem Interneta tražiti i dobiti elektroničke dokumente koje izdaje REGOS.

S obzirom na strategiju ulaganja i strukturu portfelja, MF može biti kategorije A, B ili C, a navedenim kategorijama upravlja isto mirovinsko društvo. Rizik ulaganja treba biti najmanji u fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.

Obvezni mirovinski fondovi različitih kategorija razlikuju se i po ograničenjima članstva s obzirom na životnu dob, tj. referentni dan . Prema članku 93. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako je do referentnog dana ostalo 10 ili više godina. Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije B ako je do referentnog dana ostalo pet ili više godina.
Osiguranike kojima do referentnog dana ostane manje od pet godina, Regos će po službenoj dužnosti rasporediti u obvezne mirovinske fondove kategorije C unutar istog mirovinskog društva.

Član fonda može jednom godišnje  promijeniti kategoriju fonda i to samo unutar istog mirovinskog društva u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen.

Karakteristike kategorije fondova po rizičnosti ulaganja i očekivanim prinosima

Kategorija A – rizičnija kategorija, jer je imovina fonda izloženija dionicama u odnosu na druge vrste financijske imovine (npr. državne ili korporativne obveznice) i s očekivanim višim prinosima u dužem razdoblju. Članovi ovog fonda mogu biti osobe koje do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu imaju najmanje 10 godina.

Kategorija B – kategorija umjerenog rizika koju obilježava umjerenija investicijska strategija, s dugoročno očekivanim umjerenim prinosima. Namijenjena je zaposlenicima kojima je do ispunjavanja starosnih uvjeta za stjecanje prava na odlazak u starosnu mirovinu ostalo pet ili više godina.

Kategorija C – kategorija s najmanjim rizikom i nižim očekivanim prinosima u dužem roku, jer se imovina ulaže isključivo u niskorizična ulaganja (npr. oročene depozite ili obveznice). Namijenjena je zaposlenicima kojima je do ispunjavanja starosnih uvjeta za stjecanje prava na odlazak u starosnu mirovinu ostalo manje od pet godina.