Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Nasljeđivanje sredstava II. stupa

Ako član OMF umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva s računa tog člana će se prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO).

HZMO će tada odrediti obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža preminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

Ako član OMF umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana OMF predmet su nasljeđivanja, prema Zakonu o nasljeđivanju.

Nasljeđivanje - što treba učiniti?

Dokumentacija za isplatu nasljedstva koju je potrebno dostaviti na adresu REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb ili na adresu Mirovinskog informativnog centra u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku:

  1. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, izdanog od suda/javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj

  2. Zahtjev za isplatu nasljedstva

  3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji tekućeg računa nasljednika.

Zahtjev za isplatu nasljedstva

Zahtjev za isplatu nasljedstva se može dostaviti i u slobodnoj formi, a mora obvezno sadržavati sljedeće elemente:

  1. Ime i prezime preminule osobe
  2. MBG/OIB preminule osobe
  3.  Ime i prezime podnositelja zahtjeva
  4.  OIB podnositelja zahtjeva
  5. Račun primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji
  6. Datum podnošenja zahtjeva
  7. Vlastoručno potpisan zahtjev.

Postupak isplate nasljedstva traje 15 – 20 dana, ako je dostavljena dokumentacija uredna (gore navedeno: Rješenje, Zahtjev i Potvrda banke o IBAN-u).