Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

e-Usluga mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)

e-Usluga mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena) omogućuje prijavu/promjenu mirovinskog osiguravajućeg društva u elektroničkom obliku, a obzirom na to da se radi o visoko individualiziranoj usluzi, prijava je moguća uz korištenje elektroničke osobne iskaznice (eOI).
Kad Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavi Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu, potrebno je izabrati mirovinsko osiguravajuće društvo radi ostvarivanja mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Moguć je odabir između 2 mirovinska osiguravajuća društva: Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. i Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.

Usluga obuhvaća:
• prijavu/promjenu mirovinskog osiguravajućeg društva
• preuzimanje potpisanih obrazaca
• poništavanje prijave/promjene mirovinskog osiguravajućeg društva.

Odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo korisnik može promijeniti u roku od 15 dana od dana prve prijave. Istekom toga roka prijava/promjena mirovinskog osiguravajućeg društva ne može se promijeniti niti opozvati te se smatra konačnom.