Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Novosti vezane za članstvo u OMF-u

Obavijest o članstvu u obveznom mirovinskom fondu

Izmjene i dopune Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj: 156/23) donijele su promjene vezane uz ograničenje članstva u pojedinim kategorijama obveznih mirovinskih fondova (u daljnjem tekstu: OMF).
U cilju što aktivnijeg sudjelovanja članova OMF u donošenju odluka koje u konačnici mogu utjecati na njihova mirovinska prava i buduću mirovinu, u nastavku teksta donosimo najvažnije informacije vezane uz mogućnost:

– ostanka u kategoriji A,
– povratka iz kategorije B u kategoriju A i
– povratka iz kategorije C u kategoriju B.

Prva prijava u OMF

Sve osobe mlađe od 40 godina koje prvi puta nakon 01. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (bilo na temelju nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, drugog dohotka ili naknada, trebaju odabrati obvezno mirovinsko društvo i kategoriju OMF u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika. Ako do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu osiguranik ima više od 10 godina, može odabrati OMF kategorije A, B ili C, dok osiguranik koji ima manje od 10 godina do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu nema mogućnost odabira kategorije A, već samo OMF kategorije B ili C. Ako u propisanom roku od mjesec dana osiguranik ne izabere OMF, REGOS će ga po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od postojećih OMF-ova kategorije A ili B, ovisno o kriterijima ograničenjima članstva.

Mogućnost ostanka u OMF kategorije A

Članu OMF kategorije A dana je mogućnost da dulje ostane u kategoriji A podnošenjem zahtjeva za ostanak u kategoriji A.
Ova mogućnost odnosi se na člana OMF koji do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu ima više od 10 godina i dva mjeseca.
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon) predviđa mogućnost da član OMF koji na dan 01.04.2024. godine ima manje od 8 mjeseci do automatskog rasporeda u OMF kategorije B može podnijeti zahtjev za ostanak u kategoriji A do dana koji prethodi službenom rasporedu, uključujući i taj dan.
Podnošenjem zahtjeva za ostanak u kategoriji A, član OMF ostaje u OMF kategorije A sve do pet godina do ostvarivanja prava na starosnu mirovinu. Nakon toga će ga REGOS po službenoj dužnosti rasporediti u OMF kategorije B.
Ako član OMF kategorije A ne iskoristi mogućnost podnošenja zahtjeva za ostanak u kategoriji A te ga REGOS rasporedi u kategoriju B, može se naknadno sam vratiti u kategoriju A, ako je do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo pet ili više godina.

Promjena OMF

Član OMF može jednom u kalendarskoj godini promijeniti kategoriju OMF unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u OMF kojim upravlja drugo mirovinsko društvo. Istovremeno se može promijeniti i kategorija OMF i obvezno mirovinsko društvo.
Prilikom promjene kategorije OMF unutar istog mirovinskog društva naknada se ne naplaćuje. Prilikom promjene kategorije OMF, naknada za izlaz se naplaćuje samo ako se istovremeno radi i o promjeni mirovinskog društva. Naknada za izlaz iz OMF, ako se istodobno radi o promjeni mirovinskog društva, obračunava se u iznosu od najviše 0,8% u prvoj godini, 0,4% u drugoj godini i 0,2% u trećoj godini članstva. Nakon tri godine uzastopnog članstva u OMF, naknada za izlaz iz OMF se ne obračunava.
Član OMF može prijeći u OMF kojim upravlja drugo mirovinsko društvo ako je od prethodne promjene OMF prošlo 15 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene OMF kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.
Član OMF koji je u razdoblju od 01.01.2024. godine do 01.04.2024. godine promijenio kategoriju OMF, ne može više u 2024. godini promijeniti kategoriju OMF, jer je Zakonom propisano da se kategorija OMF može promijeniti jednom godišnje.

Mogućnost promjene kategorije OMF prikazana je u sljedećoj tablici:

Trenutno članstvo Mogućnost promjene kategorije u: Rok za promjenu kategorije

Član kategorije A

kategoriju B

Bez ograničenja

kategoriju C

Bez ograničenja

Član kategorije B

kategoriju A

5 ili više godina do umirovljenja

kategoriju C

Bez ograničenja

Član kategorije C

kategoriju A

10 ili više godina do umirovljenja

kategoriju B

6 ili više mjeseci do umirovljenja na dan 01.04.2024. godine

Stupanjem na snagu Zakona ukinut je službeni raspored članova OMF u kategoriju C. Članovima OMF koji su na dan stupanja Zakona na snagu već prebačeni u OMF kategorije C dana je mogućnost da se vrate u kategoriju B, ali samo ako im je do umirovljenja ostalo više od šest mjeseci.
Osiguranik koji je član OMF kategorije C i kojemu je do ostvarivanja prava na mirovinu ostalo manje od šest mjeseci, ne može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda.

Način odabira/promjene obveznog mirovinskog društva i kategorije OMF i podnošenje zahtjeva za ostanak u kategoriji A

Odabir OMD i kategorije OMF i podnošenje zahtjeva za ostanak u kategoriji A obavlja se u jednom od četiri Mirovinska informativna centra u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i u bilo kojoj poslovnici FINA-e na šalteru na kojem se obavljaju poslovi REGOS-a.
Odabir/promjena obveznog mirovinskog društva i kategorije OMF može se obaviti i korištenjem elektroničke usluge REGOS-a „Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)“ u sustavu e-Građani uz korištenje elektroničke osobne iskaznice (e-OI) s aktiviranim potpisnim certifikatom.

U cilju pravovremenog informiranja članova OMF o njihovim pravima, mogućnostima ostanka u kategoriji A, povratku u kategoriju A ili kategoriju B te načinu i rokovima korištenja ovih mogućnosti, REGOS će članovima OMF elektroničkim putem isporučiti Obavijest sa svim relevantnim informacijama. Stoga molimo članove OMF da putem elektroničke usluge REGOS-a provjere isporučene obavijesti u „Moj sandučić“ kako bi pravovremeno mogli iskoristi dane mogućnosti vezane uz ograničenje članstva u pojedinoj kategoriji OMF.