Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Moja Mirovina Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada

Informacije o projektu

Naziv projekta (operacije): MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada

Korisnik: Središnji registar osiguranika (REGOS)

Partner: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Ukupna vrijednost: 7.179.749,15 eura

Postotak sufinanciranja: Europski socijalni fond (85%)

Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Razdoblje provedbe: ožujak 2019. –   prosinac 2023.

Kratki opis projekta (operacije)

Dana 22. svibnja 2020. godine Središnji registar osiguranika je s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Moja mirovina – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“.

Projekt ukupne vrijednosti 7.179.749,15 eura sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 “Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage” Specifičnog cilja 8.vii.2 “Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

U sklopu projekta, usluge koje pruža REGOS unaprijedit će se kroz implementaciju više elemenata:

  • Osnivanje Mirovinskih informativnih centara
  • Implementacija web portala – Moja mirovina
  • Digitalizacija procesa unutar institucije
  • Provedba edukativnih aktivnosti zaposlenika u području mirovinskog osiguranja

Otvaranjem Mirovinskih informativnih centara (MIC-eva) cilj je približiti mirovinski sustav korisnicima i olakšati pristup svim potrebnim informacijama. Mirovinski informativni centri osnivaju se u 4 najveća grada u Hrvatskoj – Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, te će u njima biti dostupno stručno osoblje iz institucija REGOS-a i HZMO-a.

Paralelno se odvija i digitalizacija dokumenata i procesa REGOS-a te implementacija suvremene IT podrške čiji cilj je korisnicima usluga, osiguranicima i umirovljenicima pružiti novu digitalnu platformu s maksimalno individualiziranim mirovinskim informacijama.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a osnovni cilj je povećanje učinkovitosti i djelotvornosti REGOS-a kao javnog servisa građana te pružanje pravodobnih i kvalitetnih usluga korisnicima u području mirovinskog osiguranja.