Istup iz II. stupa

Sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (“Narodne novine”, 19/2014) omogućen je izlaz iz II. stupa mirovinskog osiguranja SAMO za one osiguranike koji su u ovaj oblik osiguranja ušli DOBROVOLJNO i to s danom ostvarivanja prava na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Radi se o osiguranicima koji su danom uspostave obveznog mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju imali između 40 i 50 godina, te su odabrali svoj obvezni mirovinski fond na šalteru Regosa.

Potrebni koraci za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu mirovinu starosnu mirovinu i prebacivanjem sredstava iz II. u I. mirovinski stup:

Ako osiguranik želi istupiti iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) zahtjev za istup podnosi Izjavom, Središnjem registru osiguranika – REGOS-u.

Postupak podnošenja Izjave se obavlja samo na šalteru Regosa u bilo kojoj poslovnici FINA-e:

  1.  Član fonda, koji je po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, u postupku ostvarivanja prava na mirovinu, dobiva Potvrdu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO)
  2. Član fonda koji želi istupiti iz II. stupa mora na bilo kojem šalteru Regosa u bilo kojoj poslovnici FINA-e donijeti Potvrdu HZMO-a.
    Ako član fonda nema Potvrdu, šalterski radnik ga upućuje u HZMO po Potvrdu.
  3. Šalterski radnik utvrđuje identitet člana fonda koji želi istupiti iz II. stupa i provjerava da li je član fonda po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, te ima li otvoren osobni račun u obveznom fondu.
  4. Ako je član fonda po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i ima otvoren osobni račun u obveznom fondu, šalterski radnik uručuje mu dva primjerka Izjave o zahtjevu za istup.
  5. Osiguranik oba popunjena primjerka Izjave potpisuje i predaje šalterskom radniku. Šalterski radnik ih ovjerava i jedan primjerak uručuje podnositelju Izjave.

Time je postupak za člana obveznog mirovinskog fonda završen.