Pristup informacijama

Početkom ožujka 2013. (“Narodne novine” 25/13) na snagu je stupio novi “Zakon o pravu na pristup informacijama”.

Ovim se Zakonom,između ostaloga, uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Sve informacije i dokumenti Regosa dostupni su na mrežnoj stranici Regos.hr. Onim informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem molimo Vas da popunjeni obrazac pošaljete na adresu Regosa:

  • Gajeva ulica br. 5, 10000 Zagreb
  • na fax broj: 01/ 48 98 903
  • elektroničkom poštom na: sio@regos.hr
  • ili osobno u pisarnicu Regosa, Gajeva 5, Zagreb od 08,00 do 16,00 sati svaki radni dan.

Pravo na pristup informacijama određuju:

1. Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» 25/13: 85/15.)

Zakon o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» 106/12.- pročišćeni tekst.)

Zakon o tajnosti podataka («Narodne novine» 79/07; 86/12)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka («Narodne novine», 42/18)

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija («Narodne novine» 83/14)

Popis tijela javne vlasti

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija («Narodne novine» 12/2014 )

Službenik za informiranje u Regosu

Dubravko Marić
email: sio@regos.hr
tel. 01/ 48 98 925
fax 01/48 98 903
Regos, Gajeva 5, 10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Regosu

Robert Miletić
email: robert.miletić@regos.hr
tel. 01/ 48 98 940
fax. 01/ 48 98 903
Regos, Gajeva 5, 10 000 Zagreb

Povjerenik za informiranje

Člankom 35. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama utemeljena je institucija Povjerenika za informiranje.

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.