Osobni račun osiguranika

 
  • Poslodavac mi redovno isplaćuje plaću, a na mojem osobnom računu nema sredstava?

U ovakvom slučaju postoji nekoliko razloga zbog kojih sredstava nema na osobnom računu: Ili poslodavac nije podnio propisani pripadajući Obrazac (JOPPD / Obrazac R-S/R-Sm), ili nije izvršio uplatu ili je to učinio ali sa krivim pozivom na broj odobrenja pa se sredstva nisu mogla povezati sa pripadajućim Obrascem te proslijediti na osobni račun osiguranika.

Ako je riječ o pogešnoj uplati, poslodavac podnosi zahtjev za ispravkom poziva na broj nakon kojeg će sredstva sa privremenog računa biti proslijeđena na osobni račun osiguranika.

  • Samostalni sam obveznik. Redovito vršim uplate za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, ali sredstava nema na osobnom računu?

Da bi se uplate proslijedile na osobni račun, potrebno je da se iste povežu sa pripadajućim Obrascem tj. zaduženjem kojeg za samostalce formira HZMO prema rješenju MF-PU do 31.12.2004. odnosno Porezna uprava nakon 01.01.2005. godine.
Čim se spomenuta zaduženja unesu u bazu REGOS-a, izvršene uplate će se povezati sa pripadajućim Obrascem i proslijediti na osobni račun.

  • Zašto na osobnom računu nisu evidentirane izvršene uplate?

Uzrok mogu biti zaduženja putem Obrasca koja nisu unesena u bazu REGOS-a za sve mjesece za koje je izvršena uplata ili su zaduženja unesena ili su uplate obavljene sa krivim pozivom na broj.

  • Mogu li podignuti sredstva sa osobnog računa?

Ne. Sredstva uplaćena na vaš osobni račun namijenjena su isključivo za isplatu mirovine u trenutku kada osiguranik ostvari uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju.
Iznimka je slučaj smrti osiguranika kada, ako nema korisnika obiteljske mirovine, sredstva sa osobnog računa postaju predmet nasljeđivanja i mogu biti isplaćena osobi koja je zakonski nasljednik po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju