U slučaju smrti osiguranika

 • Ako član OMF umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva sa računa tog člana će se prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO).

HZMO će tada odrediti obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža preminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

Ako član OMF umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana OMF predmet su nasljeđivanja, prema Zakonu o nasljeđivanju.

 • Nasljeđivanje - što treba učiniti?  

Ovo je dokumentacija koju se za isplatu nasljedstva treba dostaviti na adresu REGOS Gajeva 5, 10 000 Zagreb:

 1. Original ili ovjerena preslika pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju u kojem su navedena sredstva II. stupa, izdanog od suda/javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj 
 2. Zahtjev za isplatu nasljedstva
 3. Potvrda banke o IBAN konstrukciji računa nasljednika.

Zahtjev za isplatu nasljedstva može se dostaviti REGOS-u i u slobodnoj formi, a mora obvezno sadržavati sljedeće elemente:

 1. Ime i prezime preminule osobe
 2. MBG/OIB preminule osobe
 3. Ime i prezime podnositelja zahtjeva
 4. OIB podnositelja zahtjeva
 5. račun primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji
 6. datum podnošenja zahtjeva
 7. vlastoručno potpisan zahtjev

Postupak isplate nasljedstva traje 15 - 20 dana, ako je dostavljena dokumentacija uredna (gore navedeno: Rješenje, Zahtjev i Pozvrda banke o IBAN-u).