Naslovna  >  Poslodavci  >  Obrazac R-S  >  

Popunjavanje Obrasca R-S (samo za 2002. godinu)

Kako popuniti Obrazac R-S?

Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na 14. sjednici održanoj 20. prosinca 2001. godine, donijelo je Pravilnik o sadržaju Obrasca R-S kojim se propisuje oblik, sadržaj, način popunjavanja, podnošenja, kontrola i njegova obrada. Spomenuti dokument koji osim samog pravilnika sadrži i priloge potrebne za pravilno popunjavanje obrasca možete naći ovdje (pdf, 1,1 MB).

Osim toga, pripremili smo i detaljne upute kako popuniti Obrazac R-S i set primjera popunjenih obrazaca.

Uz spomenuti Pravilnik korisno je imati i kontrolne algoritme za matične brojeve (građana i pravnih osoba) i šifre općina i gradova, koji su pripremljeni u pdf formatu (108 kB) i pogodni za ispis na pisaču.

U NN 02/02 objavljen je Ispravak Pravilnika o sadržaju obrasca R-S , a u NN 16/02 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S.

 

Stope

Ovdje možete pogledati pregled šifriranja osnove obračuna (podatak pod IV.4. u Obrascu R-S) s propisanim obvezama i stopama. Program za kontrolu RS-a na ulazu radi prema ovim stopama i ukoliko nešto nije popunjeno u skladu s ovime obrazac se vraća.

Uputa o načinu popunjavanja korektivnog Obrasca R-S i pripadnih naloga za plaćanje (vrsta uplate 99)

Obrazac R-S s vrstom uplate I.3.=99 Ispravak (dalje: korektivni obrazac) obveznik podnosi kada naknadno utvrdi da je potrebno ispraviti ili promijeniti neki podatak na obrascu kojega je već podnio i koji je prošao ulazne kontrole u REGOS-u, te po kojem su predani pripadni nalozi za plaćanje (dalje: originalni obrazac). Korektivni obrazac predaje se i ako je za originalni obrazac već prethodno bio predan neki korektivni obrazac, ali prethodnim korekcijama nisu bile otklonjene sve pogreške. Korektivnim obrascem ispravljaju se samo podaci po osiguranicima (stranica B).

Uputu o načinu popunjavanja korektivnog Obrasca R-S i pripadnih naloga za plaćanje možete pribaviti u pdf obliku (80 kB) pogodnim za ispis na pisaču.

 

Popunjavanje obrasca R-S za službeni put u inozemstvo

iz osnovnog zdravstvenog osiguranja ( Narodne novine broj 31/2002, Članak 21. točka 2.) poslodavac je dužan uplatiti poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu ( Članak 59. Zakona o zdravstvenom osiguranju ) za osobe koje uputi na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana, po stopi od 20% na osnovicu od 1.800,00 kuna mjesečno.

Način popunjavanja Obrasca R-S:

  1. Odvojeno od reda redovnog rada ili bolovanja za navedenog osiguranika za službeni put u inozemstvo popunjava se novi red. Podaci se iskazuju u jednom redu i onda ako je osiguranik u jednom mjesecu bio dva ili više puta na službenom putu.
  2. Podaci u osnovi obračuna pod IV.4.OO = "12" i IV.4.Z="3" na stranici B.
  3. Obvezno se popunjavaju podaci pod IV.4. - SSRR i IV.5 - Razdoblje s istom osnovom obračuna od-do u izvještajnom razdoblju i to:
    1. kod jednog službenog puta u razdoblju za koje se podnosi R-S, pod IV.5. upisuju se datumi stvarnog kalendarskog razdoblja početka i završetka službenog puta ( npr. od 12 do 27 ), a
    2. kod više službenih putovanja, pod IV.5. upisuje se broj dana trajanja puta na način da se, bez obzira na stvarni datum početka prvog puta, pod IV.5. uvijek upisuje od 01 do ukupnog broja dana, a ne do datuma završetka zadnjeg putovanja ( npr. od 01 do 08 ako se radi o 8 dana provedenih na putu, bez obzira koji su to datumi bili, npr. od 02. do 04. i od 17.do 21. izvještajnog razdoblja ).

Za službeni put u inozemstvo može se podnijeti poseban Obrazac R-S s vrstom uplate I.3.=01. Na stranicu A pod III.1, III.2. i III.5b. upisuju se zbrojevi sa stranice B.

Mole se korisnici programa za popunjavanje obrasca RS da prije upotrebe programa prouče upute za program, naročito onaj dio gdje se napominje kako se popunjavaju aplikacijski parametri. Primijećeno je da korisnici koji su i obveznik koji popunjava i predaje obrazac RS ne popune ispravno podatke u aplikacijskim parametrima već ostanu podaci koji su došli s instalacijom programa. Takvi podaci koji se zapisuju u izlazni slog na disketu ne prolaze kontrolu na šalteru Regosa.

Upozorenje poslodavcima koji obrazac r-s podnose na papiru

Analizom osobnih računa doprinosa II.stupa mirovinskog osiguranja koji imaju neispravno stanje, ustanovili smo da je dio problema uzrokovan podnošenjem Obrasca R-S na papiru.

U postupku ručnog popunjavanja Obrasca R-S od strane poslodavca i/ili ručnog unosa ( prepisivanja) podataka s takvih obrazaca u Regos-u, postoji mogućnost pogrešnog upisa podatka JMBG osiguranika sa stranice B.

Kako je JMBG ključ koji svakog osiguranika u II.stupu povezuje s pripadajućom uplatom doprinosa, pogreška u JMBG-u za posljedicu može imati neispravno stanje i nedostatak pojedine uplate na osobnom računu osiguranika, bez obzira što je obveznik uplatu doprinosa izvršio pravovremeno i u točnom iznosu.

U cilju što veće točnosti podataka na Obrazacu R-S, bržeg uočavanja i otklanjanja eventualnih pogrešaka i ubrzanja tijeka obrade Obrazaca R-S na šalterima Regos-a, preporučamo svim poslodavcima koji imaju više od 10 radnika, da Obrazac R-S podnose na magnetnom mediju.

Podsjećamo da je nova verzija programa za generiranje Obrasca R-S besplatno dostupna na Internetu.

Moguće pogreške na obrascu R-S i popratnim nalozima 

Svi Obrasci R-S i popratni nalozi koje obveznici podnose REGOS-u prije zaprimanja se kontroliraju i ukoliko se pronađu pogreške, obvezniku se daje njihov ispis. Detaljnije objašnjenje šifri mogućih pogrešaka na obrascu R-S i popratnim nalozima možete pronaći ovdje (pdf, 232 kB).