Nove brojčane oznake (šifre) vrste prihoda za uplatu javnih davanja - 2014.

 

Podsjećamo Vas da su Naredbom o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godine (Narodne novine, 120/13.) objavljene brojčane oznake prihoda na koje će se uplaćivati obveze prikazane na Obrascu JOPPD s početkom primjene od 1. siječnja 2014.


Također navedenom Naredbom propisana je obveza upisivanja oznake izvješća Obrasca JOPPD kao treći obvezni element kod popunjavanja naloga za plaćanje za SVE obveze iskazane na Obrascu JOPPD  (poreza i doprinosa) tako da će poziv na broj primatelja na nalozima morati sadržavati slijedeće elemente:


Poziv na broj primatelja:

  Oznaka vrste prihoda   -   OIB uplatitelja  -    Oznaka JOPPD obrasca


   (4 znamenke)              (11 znamenaka)            (5 znamenaka)


 

  Nove brojčane oznake (šifre) vrste prihoda za uplatu javnih davanja koja će se iskazivati na Obrascu JOPPD


Nove brojčane oznake vrste prihoda - za JOPPD  ("NN" 120/13)