Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Vijesti

01.07.2020

U Vašem e-pretincu “Moj sandučić REGOS-a” nalazi se Potvrda za razdoblje od lipnja 2019. do lipnja 2020.

Obavještavamo Vas da je REGOS, sukladno odredbama članka 193. stavak 1. ZOMF-a, za članove OMF-a učinio dostupnim, u korisničkom pretincu „Moj sandučić REGOS-a“, Potvrde koje sadrže podatke o prometima i stanju na OR i članstvu u OMF za razdoblje 01.06.2019. godine do 10.06.2020. godine.

Što je „Moj sandučić REGOS-a“?

U želji da svoje e-usluge unaprijedi u skladu s mogućnostima koje danas nudi informatička tehnologija, REGOS je automatizirao proces izdavanja elektroničkih dokumenata iz Registra i uveo novi modul u svoju e-uslugu : elektronički korisnički pretinac „Moj sandučić REGOS-a“.

Pružanjem ove usluge REGOS je otvorio novi način komunikacije između javne uprave i korisnika njenih usluga.

Moj sandučić u funkciji je od 26. srpnja 2013. godine. Pristup usluzi je putem ENA sustava elektroničkih usluga uz korištenje vjerodajnica sustava eGrađani.

Prvi dokument u e-pretincu Moj sandučić bila je Obavijest o rasporedu u obvezni mirovinski fond (OMF) – II. stupa mirovinskog osiguranja.

Što je obavijest o rasporedu u obvezni mirovinski fond?

• obavijest onim osiguranicima u RH koji sami nisu odabrali svoj obvezni mirovinski fond (II. stup mirovinskog osiguranja).

Od 20. lipnja 2017. u Vaš e-pretinac „Moj sandučić REGOS-a“ dostavljamo (činimo dostupnim) i drugu vrstu dokumenta REGOS-a: Potvrdu za razdoblje prethodnih godinu dana.

Što je Potvrda za razdoblje prethodnih godinu dana ?

• REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim izvješća o svim podacima koji se za njih vode u Registru i to elektroničkim putem, uvažavajući načelo povjerljivosti.
Najmanje jednom godišnje svakom članu mirovinskog fonda, bez plaćanja naknade, REGOS čini dostupnom Potvrdu koja sadrži:

broj obračunskih jedinica na osobnom računu

vrijednost imovine koja se nalazi na osobnom računu

kategoriji mirovinskog fonda u kojem je ta imovina uložena

podatke o mirovinskom društvu koje upravlja tim mirovinskim fondom

podatke o datumima uplate i svotama doprinosa koje je član mirovinskog fonda imao u odgovarajućem razdoblju

informaciju o eventualnom prelasku u mirovinski fond druge kategorije u proteklom izvještajnom razdoblju te mogućnosti prelaska u mirovinski fond druge kategorije u sljedećih godinu dana.

Podsjetnik

ŠTO JE II. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA?

Osiguranici koji su obvezno osigurani prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji su mlađi od 40 godina, obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u obveznom mirovinskom fondu koji sami izaberu te postaju članovi toga fonda (II. stup mirovinskog osiguranja).
Praksa pokazuje da naši građani koji se zaposle ili na neki drugi način steknu status osigurane osobe slabo razumiju sustav mirovinskog osiguranja, pa fond II. stupa ne odabiru sami.
Zakonski rok za izbor obveznog mirovinskog fonda II. stupa je mjesec dana od stjecanja obveznog mirovinskog osiguranja (npr. prijava na HZMO ). Ako to ne učine REGOS će ih po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od OMF-ova i o tome im poslati obavijest.
Statistika pokazuje da svake godine više od 90 % članova obveznih mirovinskih fondova po službenoj dužnosti u fondove rasporedi REGOS, a čak manje od 10 % članova, odlaskom na šalter REGOS-a u poslovnicu FINA-e, to obave sami.

OSIGURANICI

Status osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja stječe se na jedan od sljedećih načina:
• zasnivanje radnog odnosa,
• otvaranje obrta ili druge samostalne djelatnosti,
• primanje drugog dohotka na kojeg se plaćaju obvezni doprinosi (npr. «honorar» za rad u biračkim odborima, «honorar» prema ugovoru o djelu i sl.),
• prijava na produženo mirovinsko osiguranje, itd.

OSOBNI RAČUN

Danom stjecanja svojstva osiguranika otvara se osobni račun, na kojem se knjiže uplaćeni doprinosi tijekom cjelokupnog razdoblja članstva, neovisno o promjeni statusa osiguranika.

Članstvo u obveznom mirovinskom fondu osiguranika ne obvezuje na plaćanje obveznih doprinosa za mirovinska osiguranja.

Obvezu plaćanja doprinosa ima isplatitelj plaće/naknade/drugog dohotka prilikom svake isplate, a za samostalne obveznike plaćanja doprinosa obveza se utvrđuje rješenjem Porezne uprave.