Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Vijesti

19.12.2023

Predstavljeni rezultati projekta “MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“

Središnji registar osiguranika REGOS predstavio je rezultate projekta „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda i provedenog u suradnji s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje. Provedbom ovog projekta usluge REGOS-a unaprijeđene su kroz implementaciju više elemenata: osnivanjem Mirovinskih informativnih centara (MIC-eva), razvojem portala Moja mirovina, digitalizacijom procesa unutar institucije i provedbom edukativnih aktivnosti zaposlenika u području mirovinskog osiguranja.U ime ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića predstavljanju je nazočio državni tajnik Ivan Vidiš koji je istaknuo kako su mirovine najveće životno ulaganje te zato moramo ojačati svijest i odgovornost, pogotovo članovi II. stupa, da vodimo računa o načinu na koji se akumuliraju sredstva i na temelju toga donosimo svoje odluke. Također je naglasio da je nužno promijeniti mišljenje kako je pitanje mirovina nešto što se tiče osoba koje dijeli tek nekoliko godina od umirovljenja, već je to pitanje i onih koji su tek postali osiguranici te da ovaj projekt govori o tome koliko su tada donesene odluke važne te da u konačnici i sami snosimo dio odgovornosti za iznos naše mirovine u budućnosti.

Projekt ukupne vrijednosti 7.179.749,15 eura (54.095.820,01 kuna) sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 “Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage” Specifičnog cilja 8.vii.2 “Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada“, uključujući mjere Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

„Cilj ovog projekta bio je ojačati kapacitete REGOS-a na tržištu rada kako bismo našim korisnicima, osiguranicima i poslodavcima, mogli ponuditi nove usluge i bolje razumijevanje mirovinskog sustava te pružiti osobni pristup kod planiranja i ostvarivanja mirovine. Odluke koje donosimo od prvog zaposlenja pa nadalje za vrijeme trajanja cijelog radnog vijeka imaju značajan utjecaj na našu mirovinu te je namjera ovog projekta osvijestiti značaj tih odluka na svakog pojedinca.“, izjavila je Iskra Primorac, ravnateljica REGOS-a.

Zahvaljujući provedbi ovog projekta, građanima su od ožujka 2021. godine na usluzi četiri mirovinska informativna centra u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku čime je korisnicima olakšan pristup svim potrebnim informacijama iz mirovinskoga sustava. Mirovinski informativni centri (MIC-evi) otvoreni su na frekventnim lokacijama u četiri najveća grada u Hrvatskoj te su na usluzi građanima i poduzetnicima koji se žele informirati o sustavu mirovinskog osiguranja. Stručni i posebno educirani radnici iz REGOS-a i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dostupni su radnim danima od 8 do 20 sati kako bi korisnicima pružili sve potrebne informacije o mirovinskom sustavu i pružili podršku u ostvarivanju raznih usluge iz mirovinskog osiguranja na jednom mjestu. U planu je i daljnji razvoj Mirovinskih informativnih centara u vidu održavanja kontinuiranih edukacija za građanstvo i poduzetnike na temu financijske i mirovinske pismenosti.

„Naši sadašnji i budući korisnici MIC-eva mogu predati različite zahtjeve i dobiti potvrde u papirnatome obliku što uvelike olakšava i poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Otvaranjem MIC-eva stvorila se prilika i za podizanje svijesti o utjecaju naših odluka na vlastitu mirovinu, kao i za poboljšavanje razumijevanja ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.“, izjavio je Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U sklopu projekta razvijena je i digitalna platforma Moja mirovina s individualiziranim mirovinskim kalkulatorom koja će od početka 2024. godine korisnicima omogućiti pristup u potpunosti individualiziranim informacijama iz mirovinskog sustava te projekciju iznosa buduće mirovine već od prvog radnog odnosa. Tako će građanima Republike Hrvatske prvi put biti omogućen uvid u projekciju iznosa njihove mirovine temeljene na podacima koji se za njih vode u sustavu obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, kao i dodatne projekcije budućeg iznosa mirovine temeljem promjene relevantnih parametara koji utječu na visinu mirovinskih primanja. Platforma je razvijena uz savjetodavnu potporu Svjetske banke u razvoju i izradi mirovinskog simulacijskog modela kao i individualnog kalkulatora mirovina.

“Mirovinski simulacijski model doprinijet će značajnom poboljšanju razine mirovinske pismenosti stanovništva. Pristup individualiziranom mirovinskom kalkulatoru i njegovo korištenje trebali bi potaknuti korisnike na razmišljanje o pravovremenim radnjama koje mogu poduzeti kako bi poboljšali svoju buduću mirovinu – posebno dok su još mladi i tek započinju svoje sudjelovanje na tržištu rada. Mirovinske platforme s individualiziranim mirovinskim kalkulatorima već su razvijene u mnogim zemljama Europske unije – uključujući Belgiju, Dansku, Estoniju, Italiju, Nizozemsku, Slovačku i Švedsku. Njemačka mirovinska platforma razvija se paralelno s hrvatskom, koja slijedi načela i najbolje prakse drugih država članica.”, istaknuo je Jehan Arulpragasam, direktor Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju.

Više informacija o projektu možete pronaći na poveznici.