Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2020.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-XII. 2020. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’,
  • Izvadak prolaznog računa,
  • Separat izvatka računa Državne riznice,
  • Članstvo,
  • Uplate.

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2020. godine ukupno su imali 2.057.391 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine OMF-ovima je pristupilo 59.267 novih članova ili prosječno mjesečno 4.939 član, što je za 28,90 % manje nego u istom razdoblju 2019. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 83.354 novih članova ili prosječno mjesečno 6.946 člana.

U razdoblju I-XII 2020. godine od ukupnog broja novih članova (59.267), njih 56.851 odnosno 95,92% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 2.416, odnosno 4,08% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2019. godine od ukupnog broja novih članova (83.354),  rasporedom je bilo obuhvaćeno 96,03% (80.049) novih članova, a osobnim prijavama 3,97% (3.305) novih članova.

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja I-XII 2020. godine

Mjeseci 2020. Broj članova Indeks 2020/2019 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

Siječanj

5782

98,72%

244

5538

Veljača

4208

96,40%

220

3988

Ožujak

8400

223,40%

183

8217

Travanj

4123

94.30%

75

4048

Svibanj

3571

68,19%

45

3526

Lipanj

1177

16,78%

75

1102

Srpanj

1602

18,43%

182

1420

Kolovoz

3674

23,32%

187

3487

Rujan

10852

112,19%

239

10613

Listopad

4425

84,66%

384

4041

Studeni

5410

83,40%

343

5067

Prosinac

6043

87,38%

239

5804

Ukupno

59267

71,10%

2416

56851

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2020. godine, od ukupno 2.057.391 člana OMF-a, njih 1.071.108  ili 52,06% su muškarci, a 986.283 ili 47,94% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF 31.12.2020. godine najmanje članova, njih 0,36% imalo je 18 i manje godina starosti, a 9,58% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,04% članova (25-29 godina starosti), 13,68% (30-34 godine starosti), 15,29% (35-39 godina starosti), 14,71% (40-44 godine starosti) i 12,58% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 11,27% članova, 8,76% članova imalo je 55-59 godina, a njih 1,63%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,10% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 01.01. do 31.12.2020. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 6.885.142.133,97 kuna. Iznos uplata u razdoblju I-XII 2020. godini veći je za 2,80% od uplata u istom razdoblju 2019. godini, kada su one iznosile ukupno 6.697.394.062,27 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju 01. siječnja do 31. prosinca 2020.godine (kn)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u razdoblju I-XII 2020. godine kretale su se od najniže u iznosu 439.174.155,31 kuna u travnju, do najviše u iznosu od 749.875.919,48 kuna u srpnju. U istom razdoblju 2019. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 512.648.017,86 kuna , a  najviša u prosincu u iznosu od 589.079.743,47 kuna.

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-XII 2020. godine (kn)

Mjeseci 2019 Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu prethodne godine (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate (%)

1

2

3

4

Siječanj

553.621.386,41

-6,02

7,99

-3,51

Veljača

573.830.939,15

3,65

8,57

0,01

Ožujak

571.194.790,72

-0,46

7,10

-0,45

Travanj

439.174.155,31

-23,11

-19,58

-23,46

Svibanj

456.887.700.32

4,03

-18,75

-20,37

Lipanj

501.885.393,89

9,85

-11,02

-12,53

Srpanj

749875919,48

49,41

30,10

30,69

Kolovoz

622349653,14

-17,01

9,01

8,47

Rujan

649929480,46

4,43

13,32

13,28

Listopad

581.086.169,91

-10,59

1,77

1,28

Studeni

576.077.251,18

-0,86

1,15

0,40

Prosinac

609.229.294,00

5,75

3,42

6,18

Ukupno

6.885.142.133,97

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u razdoblju I-XII 2020. godine iznosila je 573.761.844,50 kuna, što je za 2,80% više od mjesečnog prosjeka 2019. godine, koji je iznosio 558.116.171,86 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2020. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu I-XII 2020. godine u rasponu između -23,46% u travnju do 30,69% u srpnju.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2020. godini (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2020. godine 99,61% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,39% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti na dan 31.12.2020.

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine zatvoreno je ukupno 12.279 osobnih računa članova OMF-a.

Od ukupnog broja zatvorenih osobnih računa, zbog mirovine samo iz I. stupa zatvoreno je ukupno 7.974 osobna računa i u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) je preneseno  731.890.116,87 kn, od čega je zbog obiteljske mirovine zatvoreno 675 osobnih računa (8,47%) i u HZMO je preneseno 43.086.828,10 kn. Zbog invalidske mirovine zatvoreno je 1.017 osobnih računa (12,75%) i u HZMO je preneseno 64.646.126,38 kn, a zbog prijevremene mirovine (povoljniji uvjeti) zatvoreno je 6.261 osobnih računa (78,52%) i u HZMO je preneseno 622.222.359,44 kn. Zbog istupa iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu zatvoren je 21 osobni račun (0,26%) i u HZMO je preneseno 1.934.802,95 kn.

Radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u razdoblju I-XII 2020. godine zatvoreno je 2.970 osobnih računa i u mirovinsko osiguravajuće društvo preneseno je ukupno 675.621.190,82 kn.

Zbog nasljeđivanja sredstava iz II. stupa zatvoreno je 1.220 osobnih računa i nasljednicima je isplaćeno 120.890.941,19 kn.