Vijesti

21.08.2014

Vrijednost obračunske jedinice na mrežnim stranicama REGOS-a

Vrijednost obračunske jedinice na mrežnim stranicama REGOS-a

Od 21. kolovoza 2014., sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („NN“ 19/2014.), REGOS je dužan na vlastitoj mrežnoj stranici na vidljivom mjestu svakog radnog dana do 17 sati objaviti podatke o vrijednostima obračunskih jedinica obveznog mirovinskog fonda.

Svako mirovinsko društvo, koje upravlja obveznim mirovinskim fondom određene kategorije, dužno je za svaki dan vrednovanja objaviti na svojoj mrežnoj stranici neto vrijednost imovine i vrijednost obračunske jedinice mirovinskih fondova koje potvrdi depozitar.
Podatke o vrijednostima obračunskih jedinica koje potvrdi depozitar mirovinsko društvo dužno je dostaviti REGOS-u u pisanoj formi (telefaks) i elektroničkoj formi u standardiziranom formatu koji omogućava nepromjenjivost sadržaja.