Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Vijesti

01.09.2015

Stupila na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 93/2015).,  1. rujna 2015. godine  određenim članovima mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje zatvaraju se osobni računi.

To su (temeljem članka 6.navedene Uredbe):

  1. Članovi mirovinskog fonda korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kojima su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili kojima se mirovina određuje prema tom propisu, a koji su to pravo ostvarili do dana stupanja na snagu ove Uredbe,
  2. Članovi mirovinskog fonda korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji je bio na snazi do 31. prosinca 2013., odnosno invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, koji su to pravo ostvarili do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članstvo u mirovinskom fondu prestaje danom zatvaranja osobnog računa te se kod obračuna plaća obračunava obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti od 20%, a ne više 15% za I. stup i 5% za II. stup.