Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2022.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-XII. 2022. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’,
  • Izvadak prolaznog računa,
  • Separat izvatka računa Državne riznice,
  • Članstvo,
  • Uplate.

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2022. godine ukupno su imali 2.179.051 članova.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine OMF-ovima je pristupilo 83.787 novih članova ili prosječno mjesečno 6.982 članova, što je za 23,79 % više nego u istom razdoblju 2021. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 67.686 novih članova ili prosječno mjesečno 5.641 članova.

U razdoblju I-XII 2022. godine od ukupnog broja novih članova (83.787), njih 81.589 odnosno 97,38% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 2.198, odnosno 2,62% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2021. godine od ukupnog broja novih članova (67.686), rasporedom je bilo obuhvaćeno 96,29% (65.175) novih članova, a osobnim prijavama 3,71% (2.511) novih članova.

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja I-XII 2022. godine

Mjeseci 2022. Broj članova Indeks 2022/2021 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

SIječanj

5415

120.87%

147

5268

Veljača

4517

135.97%

157

4360

Ožujak

4049

124.58%

151

3898

Travanj

4200

128.32%

165

4035

Svibanj

5600

148.07%

128

5472

Lipanj

6299

169.01%

125

6174

Srpanj

8370

119.08%

152

8218

Kolovoz

11138

101.10%

198

10940

Rujan

11144

119,74%

231

10913

Listopad

7613

142.27%

308

7305

Studeni

7864

120.74%

257

7607

Prosinac

7578

114.21%

179

7399

Ukupno

83787

123.79%

2198

81589

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2022. godine, od ukupno 2.179.051 članova OMF-a, njih 1.150.071  ili 52,78% su muškarci, a 1.028.980 ili 47,22% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na dan 31.12.2022. godine najmanje članova, njih 0,43% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,72% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,32% članova (25-29 godina starosti), 13,07% (30-34 godine starosti), 14,53% (35-39 godina starosti), 14,51% (40-44 godine starosti) i 12,57% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 10,83% članova, 9,88% članova imalo je 55-59 godina, a njih 2,97%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,17% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 01.01. do 31.12.2022. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 8.301.525.506,98 kuna. Iznos uplata u razdoblju I-XII 2022. godini veći je za 10,99% od uplata u istom razdoblju 2021. godine, kada su one iznosile ukupno 7.479.214.417,70 kuna.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-XII 2022.godine (kn)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u razdoblju I-XII 2022. godine kretale su se od najniže u iznosu 623.755.241,37 kuna u siječnju, do najviše u iznosu od 753.338.549,82 kuna u prosincu. U istom razdoblju 2021. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 577.638.796,65 kuna, a najviša u rujnu u iznosu od 668.487.208,35 kuna.

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-XII 2022. godine (kn)

Mjeseci 2021‚ Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu prethodne godine (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate (%)

1

2

3

4

Siječanj

623.755.241,37

-6,69

7,98

-6,17

Veljača

641.900.336,11

2,91

8,71

-3,44

Ožujak

661.946.236,86

3,12

5,83

-0,42

Travanj

676.573.196,04

2,21

12,23

1,78

Svibanj

683.721.529,75

1,06

11,68

2,86

Lipanj

700.556.908,39

2,46

12,44

5,39

Srpanj

715.551.276,29

2,14

11,35

5,09

Kolovoz

706.496.737,48

-1,27

13,39

3,76

Rujan

717.292.709,85

1,53

11,07

5,35

Listopad

708.513.378,89

-1,22

11,87

2,42

Studeni

711.879.406,13

0,48

12,24

2,90

Prosinac

753.338.549,82

5,82

12,69

8,90

Ukpuno

8.301.525.506,98

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u razdoblju I-XII 2022. godine iznosila je 691.793.792,25 kuna, što je za 10,99% više od mjesečnog prosjeka I-XII 2021. godine, koji je iznosio 623.267.868,14 kuna. Mjesečne uplate tijekom I- XII 2022. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu u rasponu između -9,84% u siječnju do 8,90% u prosincu.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2022. godini (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2022. godine 99,65% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,35% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti na dan 31.12.2022.

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine zatvoreno je ukupno 15.929 osobnih računa članova OMF-a.

Od ukupnog broja zatvorenih osobnih računa, zbog mirovine samo iz I. stupa zatvoreno je ukupno 10.527 osobnih računa (66,09%) i u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) je preneseno 1.125.263.706,92 kn, od čega je zbog obiteljske mirovine zatvoreno 599 osobna računa (5,69%) i u HZMO je preneseno 39.050.814,83 kn. Zbog invalidske mirovine zatvoreno je 1.435 osobnih računa (13,63%) i u HZMO je preneseno 96.413.402,75 kn, a zbog prijevremene mirovine (povoljniji uvjeti) zatvoreno je 8.486 osobnih računa (80,61%) i u HZMO je preneseno 989.034.260,58 kn. U navedenom razdoblju bilo je 7 istupa iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu (0,07%) i preneseno 765.228,76 kn.

Radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u razdoblju I-XII 2022. godine zatvoreno je 3.289 osobnih računa i u mirovinska osiguravajuća društva preneseno je ukupno 784.053.351,18 kn.

Zbog nasljeđivanja sredstava iz II. stupa zatvoreno je 1.723 osobnih računa i nasljednicima je isplaćeno 180.870.805,85 kn.