Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2021.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-IX. 2021. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’,
  • Izvadak prolaznog računa,
  • Separat izvatka računa Državne riznice,
  • Članstvo,
  • Uplate.

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 30. rujna 2021. godine ukupno su imali 2.096.543 članova.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2021. godine OMF-ovima je pristupilo 49.187 novih članova ili prosječno mjesečno 5.465 članova, što je za 13,36 % više nego u istom razdoblju 2020. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 43.389 novih članova ili prosječno mjesečno 4.821 članova.

U razdoblju I-IX 2021. godine od ukupnog broja novih članova (49.187), njih 47.433, odnosno 96,43% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.754, odnosno 3,57% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2020. godine od ukupnog broja novih članova (43.389),  rasporedom je bilo obuhvaćeno 96,66% (41.939) novih članova, a osobnim prijavama 3,34% (1.450) novih članova.

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja I-IX 2021. godine

Mjeseci 2021. Broj članova Indeks 2021/2020 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

Siječanj

4480

77,48%

167

4313

Veljača

3322

78,94%

211

3111

Ožujak

3250

38,69%

222

3028

Travanj

3273

79,38%

188

3085

Svibanj

3782

105,91%

169

3616

Lipanj

3727

316,65%

168

3559

Srpanj

7029

438,76%

196

6833

Kolovoz

11017

299,86%

195

10822

Rujan

9307

85,76%

238

9069

Ukupno

49187

113.36%

1754

47433

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 30. rujna 2021. godine, od ukupno 2.096.543 članova OMF-a, njih 1.095.534  ili 52,25% su muškarci, a 1.001.009 ili 47,75% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na dan 30.09.2021. godine najmanje članova, njih 0,38% imalo je 18 i manje godina starosti, a 9,23% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 11,96% članova (25-29 godina starosti), 13,44% (30-34 godine starosti), 14,99% (35-39 godina starosti), 14,69% (40-44 godine starosti) i 12,64% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 11,08% članova, 9,60% članova imalo je 55-59 godina, a njih 1,86%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,13% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 01.01. do 30.09.2021. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja 2021. do 30. rujna 2021. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 5.543.098.382,39 kuna. Iznos uplata u razdoblju I-IX 2021. godini veći je za 8,29% od uplata u istom razdoblju 2020. godine, kada su one iznosile ukupno 5.118.749.418,88 kuna.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogla prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-IX 2021.godine (kn)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u razdoblju I-IX 2021. godine kretale su se od najniže u iznosu 577.638.796,65 kuna u siječnju, do najviše u iznosu od 645.797.302,13 kuna u rujnu. U istom razdoblju 2020. godine uplata je bila najniža u travnju u iznosu od 439.174.155,31 kuna, a  najviša u srpnju iznosu od 749.875.919,48 kuna.

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-IX 2021. godine (kn)

Mjeseci 2021‚ Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu prethodne godine (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate (%)

1

2

3

4

Siječanj

577.638.796,65

-5,19

4,34

-6,21

Veljača

590.453.227,34

2,22

2,90

-4,13

Ožujak

625.453.764,50

5,93

9,50

1,55

Travanj

602.866.466,22

-3,61

37,27

-2,12

Svibanj

612.221.024,72

1,55

34,00

-0,60

Lipanj

623.024.374,00

1,76

24,14

1,16

Srpanj

642.588.545,29

3,14

-14,31

4,33

Kolovoz

623.054.881,54

-3,04

0,11

1,16

Rujan

645.797.302,13

3,65

-0,64

4,85

Ukupno

5.543.098.382,39

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u razdoblju I-IX 2021. godine iznosila je 615.899.820,27 kuna, što je za 8,29% više od mjesečnog prosjeka I-IX 2020. godine koji je iznosio 568.749.935,43 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2021. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu u rasponu između -6,21% u siječnju do 4,85% u rujnu.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2021. godini (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 30. rujna 2021. godine 99,61% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,39% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti na dan 30.09.2021.

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja 2021. do 30. rujna 2021. godine zatvoreno je ukupno 10.037 osobnih računa članova OMF-a.  

Od ukupnog broja zatvorenih osobnih računa, zbog mirovine samo iz I. stupa zatvoreno je ukupno 6.228 osobnih računa i u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) je preneseno  637.180.638,17 kn, od čega je zbog obiteljske mirovine zatvoreno 438 osobna računa (7,03%) i u HZMO je preneseno 27.439.071,08 kn. Zbog invalidske mirovine zatvoreno je 971 osobnih računa (15,59%) i u HZMO je preneseno 70.197.000,30 kn, a zbog prijevremene mirovine (povoljniji uvjeti) zatvoreno je 4.801 osobnih računa (77,09%) i u HZMO je preneseno 537.843.501,00 kn. Zbog istupa iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu zatvoreno je 18 osobnih računa (0,29%) i u HZMO je preneseno 1.701.065,79 kn.

 

Radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u razdoblju I-IX 2021. godine zatvoreno je 2.501 osobnih računa i u mirovinska osiguravajuća društva preneseno je ukupno 593.916.213,99 kn.

Zbog nasljeđivanja sredstava iz II. stupa zatvoreno je 1.182 osobnih računa i nasljednicima je isplaćeno 128.808.595,78 kn.