Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2019. godinu

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-XII. 2019. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’
  • Izvadak prolaznog računa
  • Separat izvatka računa Državne riznice
  • Članstvo
  • Uplate

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2019. godine ukupno su imali 2.010.403 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine OMF-ovima je pristupilo 83.354 novih članova ili prosječno mjesečno 6.946 člana, što je za 17,62 % manje nego u istom razdoblju 2018. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 101.181 novih članova ili prosječno mjesečno 8.432 člana.

U 2019. godini od ukupnog broja novih članova (83.354), njih 80.049 odnosno 96,03% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 3.305, odnosno 3,97% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2018. godine od ukupnog broja novih članova (101.181),  rasporedom je bilo obuhvaćeno 99,01% (100.178) novih članova, a osobnim prijavama 0,99% (1.003) novih članova.

Broj novih članova OMF u 2019. i 2018. godini

Mjeseci 2019. Broj članova Indeks 2019/2018 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

Siječanj

5857

53,98%

76

5781

Veljača

4365

50,40%

296

4069

Ožujak

3760

101,29%

263

3497

Travanj

4372

82,37%

260

4112

Svibanj

5237

88,24%

248

4989

Lipanj

7015

149,48%

186

6829

Srpanj

8692

232,10%

301

8391

Kolovoz

15753

455,03%

271

15482

Rujan

9673

26,49%

279

9394

Listopad

5227

108,71%

477

4750

Studeni

6487

103,43%

380

6107

Prosinac

6916

95,76%

268

6648

UKUPNO

83354

82,38%

3305

80049

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine zatvoreno je ukupno 9.215 osobnih računa članova OMF-a. Sa 6.304 osobna računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 9,96%, invalidska mirovina 16,31%, prijevremena mirovina 40,12% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 33,61%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 1.128 osobnih računa. Zbog isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u 2019. godini sa 1.731 osobnih računa obavljen je prijenos sredstava u  mirovinsko osiguravajuće društvo.

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2019. godine, od ukupno 2.010.403 člana OMF-a, njih 1.041.457  ili 51,80% su muškarci, a 968.946 ili 48,20% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF 30.12.2019. godine najmanje članova, njih 0,48% imalo je 18 i manje godina starosti, a 9,97% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,20% članova (25-29 godina starosti), 14,13% (30-34 godine starosti), 15,62% (35-39 godina starosti), 14,59% (40-44 godine starosti) i 12,44% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 11,61% članova, 7,51% članova imalo je 55-59 godina, a njih 1,37%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,07% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova na dan 31.12.2019. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 6.697.394.062,27 kuna. Iznos uplata u 2019. godini veći je za 7,94% od uplata u istom razdoblju 2018. godini, kada su one iznosile ukupno 6.204.559.188,31 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema  Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova  (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. stupa u 2019 i 2018. godini (kn)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u 2019. godini kretale su se od najniže u iznosu 512.648.017,86 kuna u siječnju, do najviše u iznosu od 589.079.743,47 kuna u prosincu. U istom razdoblju 2018. godine uplata je bila najniža u veljači u iznosu od 485.661.883,87 kuna , a najviša u prosincu u iznosu od 537.324.067,76 kuna.

Tablica 2. Uplate doprinosa II. stupa u 2019. godini (kn)

Mjeseci 2019. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2018. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–XII. 2019. (%)

1

2

3

4

Siječanj

512648017,86

-4,59

5,49

-8,15

Veljača

528511780,16

3,09

8,82

-5.30

Ožujak

533344366,91

0,91

8,61

-4,44

Travanj

546134235,24

2,40

7,76

-2,15

Svibanj

562301082,47

2,96

10,28

0,75

Lipanj

564041367,50

0,31

6,17

1,06

Srpanj

576374552,30

2,19

8,03

3,27

Kolovoz

570926991,16

-0,95

7,28

2,30

Rujan

573542553,05

0,46

8,25

2,76

Listopad

570966077,63

-0,45

7,85

2,30

Studeni

569523294,52

-0,25

7,12

2,04

Prosinac

589079743,47

3,43

9,63

5,55

UKUPNO

6697394062,27

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u 2019. godini iznosila je 558.116.171,86 kuna, što je za 7,94% više od mjesečnog prosjeka 2018. godine, koji je iznosio 517.046.599,03 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2019. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu 2019. godine u rasponu između -8,15% u siječnju do 5,55% u prosincu.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2019. godini (%)

 

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2019. godine 99,64% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,36% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti na dan 31.12.2019.