Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2018. godinu

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-XII. 2018. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’,
  • izvadak prolaznog računa, te
  • separat izvatka računa Državne riznice.
  • Članstvo
  • Uplate

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2018. ukupno su imali 1.936.261 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine OMF-ovima je pristupilo 101.181 novih članova ili prosječno mjesečno 8.432 članova, što je za 53,44 % više nego u istom razdoblju 2017. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 65.940 novih članova ili prosječno mjesečno 5.495 članova.

U 2018. godini od ukupnog broja novih članova, njih 100.178 odnosno 99,01% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.003, odnosno 0,99% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2017. godine rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,90% (64.556) novih članova, a osobnim prijavama 2, 1% (1.384) novih članova.

Broj novih članova OMF u 2018. i 2017. godini

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja u 2018. godini

Mjeseci 2018. Broj članova Osobne prijave Raspored

1

2 (4+5)

4

5

Siječanj

10850

74

10776

Veljača

8660

72

8588

Ožujak

3712

96

3616

Travanj

5308

92

5216

Svibanj

5935

71

5864

Lipanj

4693

65

4628

Srpanj

3745

77

3668

Kolovoz

3462

86

3376

Rujan

36514

75

36439

Listopad

4808

95

4.713

Studeni

6272

109

6163

Prosinac

7222

91

7131

Ukupno

101181

1003

100178

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2018. godine, od ukupno 1.936.261 članova OMF-a, njih 995.640  ili 51,42% su muškarci, a 940.621 ili 48,58% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF 31.12.2018. godine najmanje članova, njih 0,48% imalo je 18 i manje godina starosti, a 9,84% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,36% članova (25-29 godina starosti), 14,76% (30-34 godine starosti), 15,94% (35-39 godina starosti), 14,66% (40-44 godine starosti) i 12,61% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 11,91% članova, 6,26% članova imalo je 55-59 godina, a njih 1,14%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,04% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova na dan 31.12.2018. godine

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine zatvoreno je ukupno 9.192 osobnih računa članova OMF-a. Sa 7.929 osobna računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 10,66%, invalidska mirovina 20,54%, prijevremena mirovina 0,9% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 67,90%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 1.116 osobna računa. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u 2018. godini, evidentirani su za 108 osobnih računa.

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 6.204.559.188,31 kuna. Iznos uplata u 2018. godini veći je za 8,54% od uplata u istom razdoblju 2017. godini, kada su one iznosile ukupno 5.716.406.458,61 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014. i NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015. i NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. stupa u 2018 i 2017. godini (kn)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u 2018. godini kretale su se od najniže u iznosu 485.661.883,87 kuna u veljači, do najviše u iznosu od 537.324.067,76 kuna u prosincu. U istom razdoblju 2017. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 444.912.691,01 kuna, a najviša u prosincu u iznosu od 501.438.786,47 kune.

Uplate doprinosa II. stupa u 2018. godini (kn)

Mjeseci 2018. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2017. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–XII. 2018. (%)

Siječanj

485.980.108,03

-3,08

9,23

-6,01

Veljača

485.661.883,87

-0,07

8,45

-6,07

Ožujak

491.059.375,05

1,11

7,70

-5,03

Travanj

506.801.184,00

3,21

7,30

-1,98

Svibanj

509.867.883,11

0,61

7,93

-1,39

Lipanj

531.255.957,20

4,19

9,74

2,75

Srpanj

533.514.671,57

0,43

8,84

3,19

Kolovoz

532.180.244,42

-0,25

10,01

2,93

Rujan

529.823.912,93

-0,44

7,93

2,47

Listopad

529.412.151,90

-0,08

8,80

2,39

Studeni

531.677.748,47

0,43

9,40

2,83

Prosinac

537.324.067,76

1,06

7,16

3,92

Ukupno

6.204.559.188,31

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u 2018. godini iznosila je 517.046.599,03 kuna, što je za 8,54% više od mjesečnog prosjeka 2017. godine, koji je iznosio 476.367.204,88 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2018. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu 2018. godine u rasponu između -6,07% u veljači do 3,92% u prosincu.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2018. godini (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2018. godine 99,58% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,42% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti doprinosa II. Stupa na dan 31. prosinca 2018. godine (%)