Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji za 2017. godinu

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I.-XII. 2017. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’
  • izvadak prolaznog računa, te
  • separat izvatka računa Državne riznice

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. prosinca 2017. godine ukupno su imali 1.844.272 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine OMF-ovima je pristupilo 65.940 novih članova ili prosječno mjesečno 5.495 članova, što je za 9,98 % više nego u istom razdoblju 2016. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 59.958 novih članova ili prosječno mjesečno 4.997 članova.

U 2017. godini od ukupnog broja novih članova njih 64.556 odnosno 97,90% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.384, odnosno 2,1% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2016. godine rasporedom je bilo obuhvaćeno 97,83% (58.654) novih članova, a osobnim prijavama 2,17% (1.304) novih članova.

Broj novih članova OMF u 2017. i 2016. godini

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja u 2017. godini

Mjeseci 2017 Broj članova Indeks 2017/2016 Osobne prijave Raspored

1

2 (4+5)

3

4

5

Siječanj

6953

103,33

110

6843

Veljača

7025

97,94

116

6909

Ožuljak

3838

95,26

80

3758

Travanj

4697

97,81

111

4586

Svibanj

10879

225,57

165

10714

Lipanj

5052

65,28

115

4937

Srpanj

4113

70,66

118

3995

Kolovoz

3140

128,74

93

3047

Rujan

3934

112,30

90

3844

Listopad

4107

134

122

3985

Studeni

4909

110,61

158

4751

Prosinac

7293

135,13

106

7187

Ukupno

65940

109,98

1384

64556

Struktura načina prijavljivanja u OMF u 2017. i 2016. godini

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine zatvoreno je ukupno 5.837 osobnih računa članova OMF-a. Sa 4.747 osobnog računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 6,26%, invalidska mirovina 11,08%, prijevremena mirovina 0,42% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 82,24%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 999 osobna računa. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u 2017. godini evidentirani su za 68 osobnih računa. Temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, REGOS je zatvorio 23 osobna računa.

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. prosinca 2017. godine, od ukupno 1.844.272 članova OMF-a, njih 942.059 ili 51,08% su muškarci, a 902.213 ili 48,92% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF na kraju 2017. godine najmanje članova, njih 0,14% imalo je 18 i manje godina starosti, a 8,99% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,74% članova (25-29 godina starosti), 15,53% (30-34 godine starosti), 16,47% (35-39 godina starosti), 14,96% (40-44 godine starosti) i 12,97% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 12,27% članova, 4,94% članova imalo je 55-59 godina, a njih 0,97%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,02% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova OMF na dan 31. prosinca 2017. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 5.716.406.458,61 kuna. Iznos uplata u 2017. godini veći je za 6,66% od uplata u 2016. godini, kada su one iznosile ukupno 5.359.294.276,77 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema  Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova  (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014. i  NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Uplate doprinosa II. Stupnja u 2017 i 2016. godini (kn)

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u 2017. godini kretale su se od najniže u iznosu 444.912.691,01 kuna u siječnju, do najviše u iznosu od 501.438.786,47 kuna u prosincu. U istom razdoblju 2016. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 421.475.634,04 kuna, a najviša u prosincu u iznosu od 468.844.002,42 kune.

Uplate doprinosa II. stupa u 2017. godini (kn)

Mjeseci 2017. Iznos mjesečnih uplata doprinosa II. stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2016. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–XII. 2017. (%)

Siječanj

444912691.01

-5.10

5.56

-6.60

Veljača

447827046.89

0.66

5.79

-5.99

Ožujak

455947489.86

1.81

5.95

-4.29

Travanj

472338976.16

3.60

6.58

-0.85

Svibanj

472416678.71

0.02

5.82

-0.83

Lipanj

484094074.40

2.47

7.71

1.62

Srpanj

490181207.92

1.26

6.87

2.90

Kolovoz

483745978.31

-1.31

7.20

1.55

Rujan

490909503.77

1.48

6.92

3.05

Listopad

486585806.72

-0.88

6.73

2.15

Studeni

486008218.39

-0.12

7.67

2.02

Prosinac

501438786.47

3.17

6.95

5.26

Ukupno

5716406458.61

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u 2017. godini iznosila je 476.367.204,88 kuna, što je za 6,66% više od mjesečnog prosjeka 2016. godine, koji je iznosio 446.607.856,40 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2017. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu 2017. godine u rasponu između -6,60% u siječnju do 5,26% u prosincu.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u 2017 godini. (%)

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2017. godine 99,53% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,47% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Stupanj proslijeđenosti doprinosa II. Stupa na dan 31. prosinca 2017. godine (%)