Veličina fonta
Sivi ton
Negativni
kontrast
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji I-IX 2020.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje I. – IX. 2020. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’
  • Izvadak prolaznog računa,
  • Separat izvatka računa Državne riznice,
  • Članstvo,
  • Uplate.

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 30. rujna 2020. godine ukupno su imali 2.045.027 članova.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine OMF-ovima je pristupilo 43.389 novih članova ili prosječno mjesečno 4.821 član, što je za 32,96 % manje nego u istom razdoblju 2019. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 64.724 novih članova ili prosječno mjesečno 7.192 član.

U razdoblju I-IX 2020. godine od ukupnog broja novih članova (43.389), njih 41.939 odnosno 96,66% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 1.450, odnosno 3,34% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2019. godine od ukupnog broja novih članova (64.724),  rasporedom je bilo obuhvaćeno 96,63% (62.544) novih članova, a osobnim prijavama 3,37% (2.180) novih članova.

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja I-XI 2020. godine

Mjeseci 2020. Broj članova Indeks 2020/2019 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

Siječanj

5782

98,72%

244

5538

Veljača

4208

96,40%

220

3988

Ožujak

8400

223,40%

183

8217

Travanj

4123

94.30%

75

4048

Svibanj

3571

68,19%

45

3526

Lipanj

1177

16,78%

75

1102

Srpanj

1602

18,43%

182

1420

Kolovoz

3674

23,32%

187

3487

Rujan

10852

112,19%

239

10613

Ukupno

43389

67,04%

1450

41939

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 30. rujna 2020. godine, od ukupno 2.045.027 člana OMF-a, njih 1.062.710  ili 51,97% su muškarci, a 982.317 ili 48,03% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF 30.09.2020. godine najmanje članova, njih 0,37% imalo je 18 i manje godina starosti, a 9,70% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene s: 12,03% članova (25-29 godina starosti), 13,74% (30-34 godine starosti), 15,39% (35-39 godina starosti), 14,71% (40-44 godine starosti) i 12,56% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 11,36% članova, 8,47% članova imalo je 55-59 godina, a njih 1,58%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,10% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 1.1. do 30.09.2020. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 5.118.749.418,88 kuna. Iznos uplata u razdoblju I-IX 2020. godini veći je za 3,04% od uplata u istom razdoblju 2019. godini, kada su one iznosile ukupno 4.967.824.946,65 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogla prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u razdoblju I-IX 2020. godine kretale su se od najniže u iznosu 439.174.155,31 kuna u travnju, do najviše u iznosu od 749.875.919,48 kuna u srpnju. U istom razdoblju 2019. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 512.648.017,86 kuna , a  najviša u srpnju u iznosu od 576.374.552,30 kuna.

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju 01. siječnja do 30. rujna 2020.godine (kn)

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju I-IX 2020. godine (kn)

Red. broj Mjeseci 2019 Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu prethodne godine (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate (%)

1

1

2

3

4

2

Siječanj

553.621.386,41

-6,02

7,99

-2,66

3

Veljača

573.830.939,15

3,65

8,57

0,89

4

Ožujak

571.194.790,72

-0,46

7,10

0,43

5

Travanj

439.174.155,31

-23,11

-19,58

-22,78

6

Svibanj

456.887.700.32

4,03

-18,75

-19,67

7

Lipanj

501.885.393,89

9,85

-11,02

-11,76

8

Srpanj

749875919,48

49,41

30,10

31,85

9

Kolovoz

622349653,14

-17,01

9,01

9,42

10

Rujan

649929480,46

4,43

13,32

14,27

11

Ukupno

5.118.749.418,88

-

-

-

Prosječna mjesečna uplata u razdoblju I-IX 2020. godine iznosila je 568.749.935,43 kuna, što je za 3,04% više od mjesečnog prosjeka 2019. godine, koji je iznosio 551.980.549,63 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2020. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu I-IX 2020. godine u rasponu između -22,78% u travnju do 31,85% u srpnju.

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 30. rujna 2020. godine 99,59% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,41% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine zatvoreno je ukupno 8.765 osobnih računa članova OMF-a. S 5.811 osobna računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 8,07%, invalidska mirovina 12,98%, prijevremena mirovina 78,64% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 0,31%).

Nasljednicima su prenesena sredstva sa 900 osobnih računa. Zbog isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u razdoblju I-IX 2020. godine sa 1.989 osobnih računa obavljen je prijenos sredstava u  mirovinsko osiguravajuće društvo.