Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Statistički pokazatelji I-III 2020.

Uvod

U Statističkim pokazateljima za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine koriste se podaci koji su prikupljeni iz propisanih izvora:

  • Obrazac R-PFo ‘Prijava osiguranika u obvezni mirovinski fond’
  • Izvadak prolaznog računa, te
  • Separat izvatka računa Državne riznice
  • Članstvo
  • Uplate

Članstvo

Četiri obvezna mirovinska fonda (dalje: OMF) na dan 31. ožujka 2020. godine ukupno su imali 2.026.809 člana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine OMF-ovima je pristupilo 18.390 novih članova ili prosječno mjesečno 6.130 člana, što je za 31,53 % više nego u istom razdoblju 2019. godine kada je fondovima pristupilo ukupno 13.982 novih članova ili prosječno mjesečno 4.661 član.

U razdoblju 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine od ukupnog broja novih članova (18.390), njih 17.743 odnosno 96,48% REGOS je po službenoj dužnosti rasporedio u jedan od OMF-ova, dok se 647, odnosno 3,52% novih članova osobno prijavilo u OMF. U istom razdoblju 2019. godine od ukupnog broja novih članova (13.982), rasporedom je bilo obuhvaćeno 95,46% (13.347) novih članova, a osobnim prijavama 4,54% (635) novih članova.

Broj novih članova OMF prema načinu prijavljivanja 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine

Mjeseci 2020. Broj članova Indeks 2020/2019 Osobne prijave Raspored

1(3+4)

2

3

4

Siječanj

5782

98,72%

244

5538

Veljača

4208

96,40%

220

3988

Ožujak

8400

223,40%

183

8217

Ukupno

18390

131,53

647

17743

Zatvaranje osobnih računa

U razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine zatvoreno je ukupno 1.984 osobnih računa članova OMF-a. Sa 1.234 osobna računa obavljen je prijenos sredstava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zbog umirovljenja (obiteljska mirovina 11,59%, invalidska mirovina 21,47%, prijevremena mirovina 66,05% i istup iz II. stupa u postupku ostvarivanja prava na mirovinu 0,89%). Nasljednicima su prenesena sredstva sa 331 osobna računa. Zbog isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u razdoblju I-III 2020. godine sa 398 osobnih računa obavljen je prijenos sredstava u  mirovinsko osiguravajuće društvo.

Dobno spolna struktura

Prema spolnoj strukturi članstva u OMF na dan 31. ožujka 2020. godine, od ukupno 2.026.809 člana OMF-a, njih 1.050.769  ili 51,84% su muškarci, a 976.040 ili 48,16% su žene.

Prema dobnoj strukturi članova OMF 31.03.2020. godine najmanje članova, njih 0,41% imalo je 18 i manje godina starosti, a 10,01% članova imalo je između 19-24 godine. Sljedećih pet dobnih skupina u ukupnom članstvu su podjednako zastupljene sa: 12,17% članova (25-29 godina starosti), 13,97% (30-34 godine starosti), 15,52% (35-39 godina starosti), 14,57% (40-44 godine starosti) i 12,45% (45-49 godina starosti). U dobi od 50-54 godine bilo je 11,51% članova, 7,82% članova imalo je 55-59 godina, a njih 1,47%, bilo je u dobnoj skupini od 60-64 godina starosti, dok je 0,09% članova imalo 65 i više godina.

Dobna i spolna struktura članova od 1.1. do 31.03.2020. godine

Uplate

U razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine obveznici uplate doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (dalje: doprinos II. stupa) na prolazni račun REGOS-a uplatili su ukupno 1.698.647.116,28 kuna. Iznos uplata u razdoblju I-III 2020. godini veći je za 7,88% od uplata u istom razdoblju 2019. godini, kada su one iznosile ukupno 1.574.504.164,93 kune.

U iznos uplata uključene su kamate prema Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i Mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (NN 60/14 od 16.05.2014. – u primjeni od 24.05.2014., NN 135/15 od 16.12.2015. – u primjeni od 24.12.2015., NN 86/18 od 26.09.2018. – u primjeni od 04.10.2018., NN 56/19 od 05.06.2019. – u primjeni od 13.06.2019., NN 91/19 od 27.09.2019. – u primjeni od 05.10.2019.) i ostala sredstva koja se u trenutku uplata nisu mogle prepoznati kao uplate doprinosa II. stupa. Povrati sredstava obveznicima nisu uključeni.

Mjesečne uplate prikazane u Tablici 2. u razdoblju 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine kretale su se od najniže u iznosu 553.621.386,41 kuna u siječnju, do najviše u iznosu od 573.830.939,15 kuna u veljači. U istom razdoblju 2019. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 512.648.017,86 kuna , a najviša u ožujku u iznosu od 533.344.366,91 kuna.

Uplate doprinosa II. stupa u razdoblju 01. siječnja do 31. ožujka 2020.godine (kn)

 

Mjesečne uplate prikazane u tablici kretale su se od najniže u iznosu 553.621.386,41 kuna u siječnju, do najviše u iznosu od 573.830.939,15 kuna u veljači. U istom razdoblju 2019. godine uplata je bila najniža u siječnju u iznosu od 512.648.017,86 kuna , a  najviša u ožujku u iznosu od 533.344.366,91 kuna.

Mjeseci 2019 Iznos mjesečnih uplata doprinosa II.stupa Promjena prema prethodnom mjesecu (%) Promjena prema istom mjesecu 2018. (%) Odstupanje od prosječne mjesečne uplate I–XII. 2019. (%)

1

2

3

4

Siječanj

553.621.386,41

-6,02

7,99

-2,22

Veljača

573.830.939,15

3,65

8,57

1,34

Ožujak

571.194.790,72

-0,46

7,10

0,88

Prosječna mjesečna uplata u razdoblju 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine iznosila je 566.215.705,43 kuna, što je za 7,88% više od mjesečnog prosjeka 2019. godine, koji je iznosio 524.834.721,64 kuna. Mjesečne uplate tijekom 2020. godine odstupaju u odnosu na prosječnu mjesečnu uplatu I-III 2020. godine u rasponu između -2,22% u siječnju do 1,34% u veljači.

Odstupanje mjesečnih uplata od mjesečnog prosjeka u razdoblju 01. siječnja do 31. ožujka 2020.godine (%)

 

Od ukupnih uplata izvršenih u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. ožujka 2020. godine 99,64% povezano je s podacima o obračunanoj obvezi doprinosa iz Obrazaca R-S/R-Sm i Obrazaca JOPPD, te proslijeđeno u OMF-ove i obvezna mirovinska društva. U svega 0,36% neraspoređenih sredstava uplaćenog doprinosa nalaze se uplate koje se ne mogu povezati s podacima na Obrascima R-S/R-Sm i Obrascima JOPPD i sredstva novozaposlenih koji još nisu odabrali fond.