Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Prijava/promjena OMF/kategorije

Kako se i kada prijaviti u obvezni mirovinski fond?

Sve osobe koje prvi puta nakon 1. siječnja 2002. godine stječu svojstvo osiguranika (na temelju radnog odnosa, drugog dohotka – „honorari“, samostalne djelatnosti, naknade i sl.), a imaju manje od 40 godina te nisu bile osigurane temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, obvezno su članovi II. stupa mirovinskog osiguranja.

U roku od mjesec  dana od dana stjecanja svojstva osiguranika, osiguranici trebaju na šalteru Regosa u bilo kojoj poslovnici FINA-e, izabrati obvezni mirovinski fond (dalje OMF).

Od 26. travnja 2019. dostupna je nova elektronička usluga Regosa – Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena).

Usluga obuhvaća prijavu ili promjenu obveznog mirovinskog društva i kategorije obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Temeljem članka 91. stavak 5. i 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (“Narodne novine”, broj 19/14 , 93/15 , 64/18 115/18 ), REGOS odmah po zaprimanju podatka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o uspostavljanju osiguranja u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, dostavlja osiguraniku na kućnu adresu obavijest o potrebi izbora obveznog mirovinskog  fonda.

Osiguranik obavlja prijavu u OMF ( ili promjenu OMF kategorije) temeljem važeće identifikacijske isprave koja ima fotografiju (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i OIB-om.

Ako u tom roku (mjesec dana) ne izaberu OMF, Regos će ih, sukladno propisu, po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od postojećih OMF-ova (kategorija B). Dostavom dopisa o rasporedu po službenoj dužnosti, Regos samo obavještava o članstvu u jednom od OMF i taj dopis ne obvezuje na plaćanje obveznih doprinosa. Završetkom prijave (osobni izbor ili službeni raspored) inicira se otvaranje osobnog računa člana OMF.

Ako je do referentnog dana (dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo manje od 5 godina Regos će osigurati za sve članove postojećih mirovinskih fondova prijenos računa u kategoriju fonda C.

Osiguranik NE može biti član mirovinskog fonda kategorije A, ako je do referentnog dana (mirovina) ostalo manje od 10 godina.

Promjena obveznog mirovinskog fonda

Temeljem članka 91. stavak 5. i 6. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (“Narodne novine”, broj 19/14 , 93/15 , 64/18 115/18 ), REGOS odmah po zaprimanju podatka od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o uspostavljanju osiguranja u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, dostavlja osiguraniku na kućnu adresu obavijest o potrebi izbora obveznog mirovinskog  fonda.

Član OMF-a može prijeći u mirovinski fond iste kategorije kojim upravlja drugo mirovinsko društvo ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.

Promjena OMF-a/ može se obaviti na bilo kojem šalteru Regosa u poslovnicama FINA-e na isti način kao i prijava u OMF. Za promjenu OMF-a obračunava se naknada, koja prema odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima iznosi:

  • U prvoj godini članstva u OMF-u, iznosi 0,8% iznosa na osobnom računu člana OMF-a
  • U drugoj godini članstva u OMF-u, iznosi 0,4% od iznosa na osobnom računu člana OMF-a
  • Treće godine članstva u OMF-u iznosi 0,2% od iznosa na osobnom računu člana OMF-a. Nakon tri godine neprekidnog članstva u istom OMF-u, promjena OMF-a je bez naknade.

 

Član OMF-a može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje i to samo u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen.