Vijesti

17.10.2018

Odluka o poništenju natječaja – Središnji registar osiguranika

Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst, 62/17 i 77/17 – pročišćeni tekst), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 donosi odluku o

PONIŠTENJU NATJEČAJA