Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Vijesti

20.06.2019

U Vašem e-pretincu REGOS-a “Moj sandučić” nalazi se Potvrda za razdoblje od lipnja 2018. do lipnja 2019.

Moj sandučić REGOS-a

U želji da svoje e-usluge unaprijedi u skladu s mogućnostima koje danas nudi informatička tehnologija,

REGOS je automatizirao proces izdavanja elektroničkih dokumenata iz Registra i uveo novi modul u svoju e-uslugu – elektronički korisnički pretinac – Moj sandučić.

Pružanjem ove usluge REGOS je otvorio novi način komunikacije između javne uprave i korisnika njenih usluga.

Prvi elektronički korisnički pretinac u Hrvatskoj – Moj sandučić sada je dostupan ne samo za oko 1.962.906 osiguranika

II. mirovinskog stupa nego i za sve korisnike I. mirovinskog stupa.

Moj sandučić u funkciji je od 26. srpnja 2013. godine. Pristup usluzi je putem ENA sustava elektroničkih usluga sa primjenom ePASS vjerodajnice.

Prvi dokument u e-pretincu Moj sandučić je Obavijest o rasporedu u obvezni mirovinski fond (OMF) – II. stupa mirovinskog osiguranja.

Od 20. lipnja 2017. u Vašem e-pretincu REGOS-a Moj sandučić nalazi se i druga vrsta dokumenta REGOS-a: Potvrda za razdoblje od lipnja 2016. do lipnja 2017.

Što je obavijest o rasporedu u obvezni mirovniski fond?

  • obavijest onim osiguranicima u RH koji sami nisu odabrali svoj obvezni mirovinski fond ( II.stup mirovinskog osiguranja)

 OSIGURANICI

Status osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja stječe se na jedan od sljedećih načina:

  • zasnivanje radnog odnosa,
  • otvaranje obrta ili druge samostalne djelatnosti,
  • primanje drugog dohotka na kojeg se plaćaju obvezni doprinosi (npr. «honorar» za rad u biračkim odborima, «honorar» prema ugovoru o djelu i sl.),
  • prijava na produženo mirovinsko osiguranje, itd.

II. stup mirovinskog osiguranja

Osiguranici koji su obvezno osigurani prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji su mlađi od 40 godina, obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u obveznom mirovinskom fondu koji sami izaberu te postaju članovi toga fonda (II. stup mirovinskog osiguranja).
Praksa pokazuje da naši građani koji se zaposle ili na neki drugi način steknu status osigurane osobe slabo razumiju sustav mirovinskog osiguranja, pa fond II. stupa ne odabiru sami.

Zakonski rok za izbor obveznog mirovinskog fonda II. stupa je  mjesec dana od stjecanja obveznog mirovinskog osiguranja (npr. na osnovi „honorara“ ). Ukoliko to ne učine REGOS će ih po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od OMF-ova i o tome im poslati obavijest.
Statistika pokazuje da svake godine više od 90 % (oko 50.000) članova obveznih mirovinskih fondova po službenoj dužnosti u fondove rasporedi REGOS, a čak manje od 10 % članova, odlaskom na šalter REGOS-a u poslovnicu FINA-e, to obave sami.

OSOBNI RAČUN

Danom stjecanja svojstva osiguranika otvara se osobni račun, na kojem se knjiže uplaćeni doprinosi tijekom cjelokupnog razdoblja članstva, neovisno o promjeni statusa osiguranika.
Članstvo u obveznom mirovinskom fondu osiguranika ne obvezuje na plaćanje obveznih doprinosa za mirovinska osiguranja.
Obvezu plaćanja doprinosa ima isplatitelj plaće/naknade/drugog dohotka prilikom svake isplate, a za samostalne obveznike plaćanja doprinosa obveza se utvrđuje rješenjem Porezne uprave.