Obrazac R-Sm 2010. - i dalje

 

NOVO 

Od 01. siječnja 2014. – Obrazac JOPPD

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika  o porezu na dohodak („Narodne novine“ 79/13) propisan je novi Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine.
Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i Obrazac R-Sm.
 
 
Što s Obrascem  R-Sm nakon 01.01.2014.?
 
Podsjećamo da se Obrazac R-Sm podnosi i dalje za sva zaduženja koja su nastala prije  31.12.2013. godine.



 

 

 

  • Od 1.1.2010. u Obrascima R-Sm primjenjuje se OIB.
  • Kako bi Vam olakšali uvođenje OIB-a u vaše sustave pojašnjavamo promjene koje su donesene.
Zašto izmjene Obrasca R-Sm ?

Osnovne izmjene Pravilnika o Obrascu R-Sm 2010

Uputa za poslodavce

Korektivni obrasci 2010



Šifrarnik za popunjavanje obrasca R-Sm

Format sloga za dostavljanje Obrasca R-Sm u elektronskom zapisu (format EZ Obrazac R-Sm)


 

Obrazac R-Sm 2010:
Stranica A
Stranica B

Primjeri popunjavanja Obrasca R-Sm od 2010.


NOVO -  Obrazac RS-m za stečajne upravitelje tvrtki koje su brisane iz Sudskog registra

U ovakvim slučajevima Obrazac R-Sm popunite na sljedeći način:

Stječajni upravitelji podnosi obrazac R-Sm sa svojim OIB-om na A stranici obrasca u polju II.1, tj. stečajni upravitelj pojavljuje se  kao obveznik.
Na B stranici Obrasca R-Sm upisati OIB stečajnog upravitelja kao osiguranika.

Šifra vrste obračuna na A stranici je 03, a šifra vrste obveznika je 20.
Šifra osnove osiguranja na B stranici je 21.

Takva kombinacija šifre vrste obračuna i šifre vrste obveznika ne zahtijeva da Obrazac bude ovjeren žigom obveznika.

 

Najčešće postavljana pitanja
 


Upute za plaćanje doprinosa za Obrazac R-Sm u 2013. i ranije