Obrazac R-S

Obrazac R-S popunjava se i nakon 1. siječnja 2005. godine i to u slučaju ako poslodavac isplaćuje razliku plaće ili plaću za 2002., 2003. i 2004. godinu. Obrazac se popunjava prema pravilnicima koji su važili tih godina.

Pravilnik R-S  ("Narodne novine" 118/01)  izvorni, te  sve izmjene i dopune ( "NN" 2/02"NN" 7/02"NN"16/02;

"NN"  126/02; "NN" 158/02; "NN" 89/03; "NN" 204/03, "NN" 113/04 ).