Anketa o zadovoljstvu korisnika usluga REGOS-a

 
Poštovani,

molimo Vas, posvetite  nekoliko minuta našoj anketi koja ima za cilj mjerenje zadovoljstva korisnika usluga REGOS-a.

Hvala Vam na razumijevanju i pomoći.

Anketa je anonimna.

Anketni upitnik.