Informativna točka Obrasca JOPPD MF Porezne uprave i REGOS-a

 

Obrazac JOPPD - Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja uvodi se od 1. siječnja 2014. godine.


Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce:  Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1,Obrazac IP i Obrazac R-Sm.


U cilju pravovremenog informiranja, ovdje možete pratiti sve aktualnosti, i preuzeti dokumente vezane uz Obrazac JOPPD.


Obrazac JOPPD je zajednički projekt Porezne uprave i Regosa.

 

NOVO
 
Pravilnik o porezu na dohodak

 'Narodne novine' br. 10/17, 128/17Redakcijski pročišćeni tekst,
 

Na snazi i primjenjuje se od 1. siječnja 2018.NOVI JOPPD

Novo I Z V J E Š Ć E o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

 

XML shema JOPPD obrasca
​Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da je objavljena XML shema obrasca JOPPD s novim šiframa. Shemu možete preuzeti na linku: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Pages/Ousluzi.aspx u datoteci Sheme i primjeri. 

SNU aplikacijaPutem  aplikacije  SNU omogućeno je povezivanje nepovezanih uplata i nepodmirenih zaduženja na vrstama prihoda JOPPD-izvješća.
Aplikaciji se pristupa putem sustava e-Porezna.

Upute za rad s aplikacijom možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.porezna-uprava.hr/snu1/Stranice/default.aspx
 


Upute za rad s aplikacijom dostupne su i na mrežnim stranicama REGOS-a link:

Korisnički priručnik SNU (Porezna uprava i REGOS) ePorezna

 

REGOS-ova aplikacija „Izrada i kontrola JOPPD obrasca”  više nije u funkciji.