Podnošenje Obrasca R-Sm elektroničkim putem

U Narodnim novinama broj 90 od 02. kolovoza 2011. objavljen je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIKUPLJANJU PODATAKA PO OSIGURANICIMA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

 

KOJE SU NAJVAŽNIJE IZMJENE I DOPUNE Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja («NN» 174/04;90/11):
 

PROMJENE KOD PODNOŠENJA OBRASCA R-SM
 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja («NN» 90/11) (čl. 1.) uvedena je obveza podnošenja Obrasca R-Sm elektroničkim putem za isplatitelje plaće/naknade kada podnose podatke na Obrascu R-Sm za više od 100 osiguranika.

Obveznici podnošenja podataka koji podatke podnose elektroničkim putem moraju koristiti kvalificirane poslovne certifikate  koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave uspostavljene isključivo u svrhu prijenosa podataka na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama.

Ova odredba stupa na snagu 01. 01. 2012. godine.

 
Nakon 01. 01. 2012.  obveznik podnošenja podataka Obrazac R-Sm može podnijeti u papirnatom obliku za najviše dvadeset i četiri (24) osiguranika, a u elektroničkom zapisu na magnetnom nositelju za najviše sto (100) osiguranika.

I ovi obveznici mogu podatke podnositi elektroničkim putem ukoliko to žele, ali nisu obvezni.

Podnošenjem podataka na Obrascu R-Sm elektroničkim putem bitno se smanjuje mogućnost nastanka pogreške na Obrascu R-Sm te unosa i evidentiranja u Registar, budući da podatke unosi izravno obveznik podnošenja podataka.

 

POVEĆANJE NOVČANE KAZNE

Osim navedenoga povećan je i iznos novčanih kazni za prekršaje zbog nepodnošenja podataka na Obrascu R-Sm.

Minimalni iznos novčane kazne za prekršaje odgovornih osoba u pravnoj osobi povećava se s dosadašnjih 500,00 kn na 2.000,00 kn, a maksimalni iznos novčane kazne povećava se sa 5.000,00 kn na 20.000,00 kn.

Minimalni iznos novčane kazne za prekršaje obveznika podnošenja podataka fizičke osobe povećava se s dosadašnjih 1.000,00 kn na 2.000,00 kn, a maksimalni iznos novčane kazne povećava se sa dosadašnjih 10.000,00 kn na  20.000,00 kn.

Povećanje iznosa novčanih kazni za prekršaje nepodnošenja podataka na obrascima R-Sm neophodno je jer nepodnošenje Obrazaca R-Sm direktno utječe na ostvarivanje prava radnika. Iznos novčanih kazni usklađen je sa Prekršajnim zakonom.
 

POVEĆAN ROK ZASTARE

Člankom 7. Zakona o izmjenama i dopunama ovoga Zakona povećan je rok zastare za pokretanje prekršajnog postupka na tri godine odnosno apsolutni rok zastare na šest godina.
Time će se postići veća disciplina u sustavu, a ujedno i brže i jednostavnije ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Ujedno se odredbe vezane uz rokove zastare usklađuju s odredbama ostalih zakona kojima je propisano izvješćivanje o obračunanim doprinosima vezanim uz plaću, naknadu plaće i drugi dohodak.