IPA 2009. TWINNING PROJEKT

 


Twinning projekt Jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova za koordinaciju sustava socijalne sigurnostiu okviru programa IPA  2009, s ukupnim trajanjem od 15 mjeseci, započeo je s provedbom 27. listopada 2011., a završio je 27. siječnja 2013. Projekt je proizišao kao rezultat mjerila za zatvaranje poglavlja 2. Sloboda kretanja radnika i bio je od velikog je interesa za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji te je doprinio provedbi prioritetnih aktivnosti vezanih uz pravnu stečevinu u području slobode kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti.


Opći cilj projekta bio je jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih tijela i provedbenih ustanova za primjenu acquis-a na području slobode kretanja radnika i koordinacije sustava socijalne sigurnosti, a svrha projekta je bila uspostava institucionalne i administrativne strukture za učinkovitu primjenu europskih uredbi za koordinaciju u trenutku pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji.
U provedbi projekta sudjelovala su sva nadležna tijela i provedbene ustanove iz sustava socijalne sigurnosti: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Središnji registar osiguranika.


Twinning partner bila je Kraljevina Švedska, a projekt je bio vrijedan 1 milijun eura.


Glavne aktivnosti u okviru projekta bile su podijeljene u tri komponente:

-    Edukacija državnih/javnih službenika koji će raditi na primjeni uredbi za koordinaciju
-    Analiza utjecaja slobode kretanja radnika na hrvatski administrativni sustav
-    Podizanje svijesti o slobodi kretanja radnika uspostavljanjem sustava informiranja radnika migranata o njihovim pravima
 

Glavni rezultati projekta
           
-          Pojačani kapaciteti i stručno znanje svih relevantnih institucija u sustavu socijalne sigurnosti, te prijenos znanja osiguran kroz obuku budućih trenera - Više od 700 službenika iz korisničkih institucija i ministarstava je obučeno u svim granama socijalne sigurnosti
 
-          Poboljšana sveobuhvatna suradnja institucija u sustavu socijalne sigurnosti -  Izrađeno je Izvješće o preporukama za unaprjeđenje suradnje i učinkovitije funkcioniranje
 
-          Usklađene administrativne procedure za izravnu primjenu i provedbu pravila o koordinaciji s EU uredbama za koordinaciju - Izrađeno je Izvješće o postojećim nedostacima i potrebama vezanim uz EU uredbe za koordinaciju, te priručnici/ administrativne procedure za sve grane
            socijalne sigurnosti
 
-          Provedena sveobuhvatna analiza utjecaja slobode kretanja radnika između RH i država članica na hrvatski sustav socijalne sigurnosti - Izrađena je Analitička i financijska studija o implikacijama primjene EU uredbi za Hrvatsku.
 
-          Izrađena strategija podizanja svijesti o slobodi kretanja radnika i uspostavljen sustav informiranja radnika migranata - Razvijena je strategija za podizanje svijesti za širu javnost o pravima iz socijalne sigurnosti prilikom kretanja unutar Europske unije i strategija za širenje
           informacija za migrante
 
-          Dostupnost informacija vezanih za slobodu kretanja radnika široj javnosti – Održana press konferencija i izrađene brošure o pravima osoba koje se kreću unutar EU
 

Osnovne informacije


Letak


 

Brošura "Hrvatska u EU - Vodič kroz prava"


  • Hrvatska u EU: Sloboda kretanja radnika i sustav socijalne sigurnosti

Kada se krećem unutar EU, koja je država odgovorna za pokriće mog zdravstvenog osiguranja? Što se događa s mojom mirovinom ako sam radio u više od jedne države EU? Mogu li tražiti posao u drugoj državi članici EU? -
samo su neka od pitanja na koja će odgovore građani moći dobiti u brošuri „Hrvatska u EU - Vodič kroz prava“, koja je dostupna na internetskim stranicama i u poslovnim prostorima svih institucija uključenih u sustav socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.
  • U brošuri su predstavljena prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, te prava po osnovi nezaposlenosti.
  • Navedena su prava koja se ostvaruju na području Republike Hrvatske, kao i prava koja će građani od 1. srpnja 2013. moći ostvariti kao građani Europske unije.
  • Prava iz sustava socijalne sigurnost hrvatskih državljana u drugim državama EU zaštićena su, a pokrivena su sustavom države u kojoj u tom trenutku rade ili žive (ovisno o statusu). Iznimke su primjerice izaslani (tzv. detaširani) radnici.


Pojam socijalne sigurnosti uključuje:

zdravstvenu skrb,
rodiljne i roditeljske potpore,
obiteljske naknade,
naknade za nezaposlene i
prava iz mirovinskog osiguranja.

Sa stajališta sustava socijalne sigurnosti hrvatski državljani su izjednačeni s državljanima države EU u kojoj žive i rade.

Brošura je izdana u okviru IPA programa za 2009. twinning projekta „Jačanje administrativnih sposobnosti nadležnih tijela i provedbenih ustanova na području koordinacije sustava socijalne sigurnosti“ vrijednom milijun eura koji je pokrenulo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u suradnji s nadležnim ustanovama Kraljevine Švedske krajem 2011. godine. Glavni je cilj i svrha projekta povećanje institucionalne i administrativne sposobnosti za primjenu EU propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a u njemu sudjeluju sva nadležna tijela i ustanove  nadležne za provedbu sustava socijalne sigurnosti: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Središnji registar osiguranika.

Brošura >>>