Istup iz obveznog mirovinskog osiguranja (II. stup)

 

  • Radi se o osiguranicima koji su danom uspostave obveznog mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju imali između 40 i 50 godina, te su odabrali svoj obvezni mirovinski fond na šalteru REGOS-a.
 
 

OSIGURANIK - ČLAN OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KOJI ĆE POKRENUTI POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU ILI PRIJEVREMENU STAROSNU MIROVINU 

 


Osiguranik - član obveznog mirovinskog fonda, ako želi istupiti iz mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) zahtjev za istup podnosi Izjavom, Središnjem registru osiguranika – REGOS-u.
 
Postupak podnošenja Izjave se obavlja samo na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA - e:
 
1) Član fonda, koji je po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, u postupku ostvarivanja prava na mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), dobiva Potvrdu

2) Član fonda koji želi istupiti iz II. stupa mora na bilo kojem šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e donijeti Potvrdu HZMO-a.   
Ako član fonda nema Potvrdu, šalterski radnik ga upućuje u HZMO po Potvrdu.

3) Šalterski radnik utvrđuje identitet člana fonda koji želi istupiti iz II. stupa i provjerava da li je član fonda po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,  te ima li otvoren osobni račun u obveznom fondu.

4) Ako je član fonda po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje  i ima otvoren osobni račun u obveznom fondu, šalterski radnik uručuje mu dva primjerka Izjave o zahtjevu za istup.

5) Osiguranik oba popunjena primjerka Izjave potpisuje i predaje šalterskom radniku. Šalterski radnik ih ovjerava i jedan primjerak uručuje podnositelju Izjave.
 
 
Time je postupak za člana obveznog mirovinskog fonda završen.