Korektivni obrasci 2010

Izmjene Pravilnika o Obrascu R-Sm («Narodne novine» broj: 135/09) utjecale su na podnošenje korektivnih Obrazaca R-Sm u 2010. godini.
 
Korektivni obrasci R-Sm podnose se ako je obveznik utvrdio da su svi ili neki podaci iz podnesenog Obrasca R-Sm netočni.
Korektivni obrasci R-Smkoji se predaju nakon 01.01.2010. podnose se na novom Obrascu R-Sm ili u novom formatu sloga bez obzira da li se korekcija obavlja za 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. ili 2010. godinu. Izvorni Obrasci R-Sm za razdoblje prije 01.01.2010. predani su pod MBG obveznika, MB obveznika ili MB+JUS obveznika ako je obveznik podnosio Obrasce R-Sm posebno za svoje poslovne jedinice.Korektivni Obrasci R-Sm mogu se podnijeti pod MBG, MB obveznika ili OIB obveznika.
Poreznauprava dodijelila je OIB isključivo pravnoj osobi tj. za MB obveznika, a jedinicama u sustavu nije dodijeljen OIB. Tako se uz OIB ne može upisivati oznaka za jedinicu u sastavu niti na izvornom Obrascu R-Sm niti na korektivnom Obrascu R-Sm. Obrasci R-Sm mogu se i nadalje podnositi pod MB+ JUS ili pod OIB-om ovisno o tome da li je pravna osoba prilagodila obračune plaća i programska rješenja unutar svojih poslovnih jedinica sustavu OIB ili ne, ali ako je kod predaje izvornog Obrasca R-Sm pravna osoba koristila MB+JUS i kod predaje korektivnih Obrazaca R-Sm mora koristiti MB+JUS radi lakšeg raspoznavanja na koji Obrazac R-Sm se odnosi korekcija.
 
ŠTO TREBA ZNATI O KOREKTIVNIM OBRASCIMA R-Sm?
 
  1. Korektivnim Obrascem R-Sm mogu se ispravljati samo formalno ispravni Obrasci R-Sm. Formalno neispravni Obrasci R-Sm vraćaju se obvezniku s listom pogrešaka i za njih se ne podnosi korektivni Obrazac R-Sm, već se podnosi ispravan Obrazac R-Sm.
  2. Istog dana ne može se predati izvorni i korektivni obrazac kojim ispravlja izvorni, niti se istog dana može predati više od jednog korektivnog obrasca kojim se ispravlja isti, već podnijeti, Obrazac R-Sm.
  3. Ne mogu se ispravljati podaci za one osiguranike kojih nije bilo na izvornom Obrascu R-Sm. Ako je neki osiguranik (ili više njih), tj. njegov (njihovi) Identifikacijski broj greškom izostavljen s izvornog Obrasca R-Sm, tada se za njegove (njihove) podatke podnosi novi izvorni Obrazac R-Sm s novim identifikatorom i odgovarajućom vrstom obračuna/ispravka.
  4. Korektivni obrazac predaje se i ako je za izvorni obrazac već prethodno bio predan neki korektivni obrazac, ali prethodnim korekcijama nisu bile otklonjene sve pogreške.
 
VRSTE KOREKTIVNIH OBRAZACA R-Sm
 
Razlikujemo dvije vrste korektivnih obrazaca i to:
 
 
ISPRAVCI POSEBNIH VRSTA GREŠAKA