Ispravci posebnih vrsta grešaka

Storniranje podataka za pojedinog osiguranika
 
Ako je neki osiguranik upisan na Obrascu R-Sm, a nije trebao biti upisan (npr. osoba je otišla iz poduzeća, a iskazani su podaci na Obrascu R-Sm), potrebno je stornirati podatke za tog osiguranika. Podaci se storniraju na slijedeći način:
 
Podaci pod IV.2. Identifikacijski broj osiguranika na stranici B
 
U ovo polje upisuje se osobni identifikacijski broj osiguranika od jedanaest znamenaka (11) dodijeljen od Porezne uprave. Za osiguranika kojem nije dodijeljen osobni identifikacijski broj upisuje se matični broj građana (MBG) ili evid. broj koje je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.
Ako je na izvornom Obrascu R-Sm bio upisan OIB, na korektivnom Obrascu R-Sm mora biti upisan OIB. Ako je na izvornom Obrascu R-Sm bio upisan MBG osiguranika, na korektivnom Obrascu R-Sm može biti upisan MBG koji mora biti istovjetan MBG-u na izvornom Obrascu R-Sm ili može biti upisan OIB osiguranika..
Ako je na izvornom Obrascu R-Sm bio upisan evidencijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava, na korektivnom Obrascu R-Sm može biti upisan  evidencijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna upravakoji mora biti istovjetan evidencijskom broju koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna upravana izvornom Obrascu R-Sm ili može biti upisan OIB osiguranika.
 
Podaci pod IV.3. Prezime i ime - na korektivnom obrascu upisuju se istovjetni podaci kao i na izvornom Obrascu R-Sm.
 
Podaci od IV.4. do IV.11. podaci se popunjavaju se nulama.
 
Ispravak pogrešnog Identifikacijskog broja osiguranika
 
Ako je za nekog osiguranika na izvornom obrascu bio unesen pogrešan Identifikacijski broj siguranika pod IV.2. podnosi se:
  • korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka pod I.3.= 99 na kojem se upisuje pogrešan Identifikacijski broj siguranikate prezime i ime osiguranika, istovjetni podacima s izvornog obrasca, a svi ostali podaci za tog osiguranika popunjavaju se s nulama,
  • novi izvorni Obrazac R-Sm, s vrstom obračuna/ispravka različitom od 88 ili 99 i s upisanim točnim identifikacijskim brojem osiguranika i svim ostalim podacima za tog osiguranika koji su trebali biti iskazani na izvornom obrascu.
 
Za ovaj ispravak podnose se, dakle, dva obrasca: korektivni i novi izvorni obrazac. Ukoliko je pogrešan MBG osiguranika upisan na više Obrazaca R-Sm za više različitih mjeseci, za svaki mjesec ili obrazac podnosi se korektivni obrazac i novi izvorni obrazac.
 
Primjer - Ispravak pogrešnog identifikacijskog broja osiguranika 
 
 
Zamjene dva Identifikacijska broja osiguranika
 
U slučaju međusobne zamjene dva Identifikacijska broja osiguranika na izvornom obrascu, podnosi se samo jedan korektivni obrazac s ispravnim financijskim podacima za oba Identifikacijska broja osiguranika.
 
Ispravak Identifikacijskog broja obveznika
 
Ako je na već podnijetom Obrascu R-Sm pogrešno upisan podatak pod II.1. – Identifikacijski broj obveznika, podnosi se korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka pod I.3. = 99 na kojem se pod pogrešnim identifikacijskim brojem obveznika svi podaci pod III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU na stranici A popunjavaju s nulama, te podaci pod IV.4. do IV.11. na stranici B, a podaci pod IV.2. i IV.3. moraju biti istovjetni podacima s izvornog obrasca. Nakon toga se podnosi Obrazac R-Sm s novim identifikatorom i ispravnim Identifikacijskim brojem obveznika i svim ostalim ispravnim podacima.

Primjer - Ispravak pogrešnog identifikacijskog broja obveznika