Korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka 99

Ako obveznik podnošenja podataka ispravlja podatke na stranici B podnosi korektivni Obrazac R-Sm sa šifrom vrste obračuna/ispravka pod I.3. = 99.

Uputa za popunjavanje korektivnog Obrasca R-Sm s vrstom obračuna/ispravka 99

Primjer podnošenja korektivnog Obrasca R-Sm s vrstom obračuna/ispravka 99