Korektivni obrazac s vrstom obračuna/ispravka 88

Korektivnim Obrascem R-Sm s vrstom obračuna/ispravka pod I.3. = 88 obveznik podnošenja podataka ispravlja podatke samo na stranici A. 
Ispraviti se mogu samo sljedeći podaci:
 
I.    OSNOVNI PODACI -  samo podatak za mjesec pod I.2.,
 
II.  PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA PODATAKA – samo podatak vrsta obveznika pod II.4.,
 
III KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU – samo podatak godina i mjesec isplate plaće/naknade/drugog dohotka pod III.6.
Jednim korektivnim obrascem s vrstom obračuna/ispravka 88 može se ispraviti jedan ili više narečenih podataka.
 
Uputa za popunjavanje korektivnog Obrasca R-Sm s vrstom obračuna/ispravka 88

Primjer podnošenja korektivnog Obrasca R-Sm s vrstom obračuna/ispravka 88