Zašto izmjene Obrasca R-Sm ?

Zakon o osobnom identifikacijskom broju koji je objavljen u «Narodnim novinama» broj: 60/08 stupio je na snagu 01. siječnja 2009. godine.

Zakonom je predviđeno prijelazno razdoblje koje započinje donošenjem Zakona, a završava 31.12.2010. godine. Od 01. siječnja 2010. godine OIB postaje osnovna identifikacijska oznaka svake osobe u komunikaciji s tijelima javne vlasti.
Primjena osobnog identifikacijskog broja utječe na promjenu zakonskih i podzakonskih akata i obrazaca i izvješća koje poslodavci podnose nadležnim institucijama  te prilagodbe svih programskih rješenja koja se koriste pri obračunu plaće, naknade plaće i drugog dohotka.

Tako je uvođenja OIB-a u sustav REGOS utjecalo na izmjenu Pravilnika o Obrascu R-Sm («Narodne novine» Broj: 38/05, 42/05-ispravak, 64/05-ispravak, 73/05-ispravak, 116/06, 135/06 i 126/07).
Pravilnik o izmjeni pravilnika o Obrascu R-Sm objavljen je u Narodnim novinama broj: 135/09. Ovim izmjenama dosadašnji Pravilnik o Obrascu R-Sm usklađuje se sa odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Pravilnik stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine.