e-REGOS - Elektronička predaja Obrasca R-Sm

                                                                                             

Korisnička uputa za e-Regos


  • Od 01.01.2012. e-REGOS OBAVEZAN  je za više od 100 osiguranika na obrascu R-Sm.

     

Kako riješiti pojedine greške koje se javljaju prilikom predaje Obrasca R-Sm u formatu elektronskog zapisa ?


OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Poštovani,

zbog tehničkih problema s uslugom e-REGOS ispričavamo se svim korisnicima te molimo za strpljenje do otklanjanja istih.

Ako se kroz sustav e-REGOS, u opciji za provjeru potpisa datoteke, ne ispisuje podatak o datumu i vremenu potpisa, a žurno trebate ovjeru poslanog obrasca, možete tiskati obrazac iz sustava e-REGOS te isti odnijeti u najbližu poslovnicu FINE na ovjeru.

Zahvaljujemo na razumjevanju.

 

U slučaju problema u korištenju usluge e-REGOS, u dijelu dostave obrazaca u sustav REGOS, kao što su:

  • nemogućnost slanja datoteka na obradu,

  • nemogućnost kreiranja datoteke kroz e-REGOS,

  • nemogućnost potpisivanja datoteke,

  • poslane datoteke se ne vide na pregledu i sl,

pogledajte  
 

Naputak  ( pdf. otvara u novom prozoru)


za rješavanje problema slanja obrazaca uslugom e-REGOS. 

 


 

GREŠKA  "IME IZABRANE DATOTEKE NIJE U DOPUŠTENOM FORMATU" 
 

Ova greška se pojavljuje ukoliko ime odabrane datoteke nije u skladu s Pravilnikom o Obrascu R-Sm (NN 116/06).
 

Opširnije >>> 
 


 
GREŠKA "RSWEB00083E"  
  

OPIS: Datoteka odbijena.
UZROK: Ne odgovaraju prava ovlaštenika.
AKCIJA: Promijeniti podatke u obrascu.

Što uzrokuje ovu grešku?

Datoteka koju šaljete sadrži podatak o ovlaštenoj osobi, a taj podatak ne odgovara certifikatu koji se nalazi na FINA kartici.

 

Ukoliko je izdan poslovni certifikat on u sebi sadrži MB/OIB pravne osobe kojoj je izdan.

Ukoliko je izdan osobni certifikat, on u sebi sadrži MBG osobe kojoj je izdan.

 

U datoteku u polje "identifikacijski broj ovlaštene osobe" treba upisati odgovarajući Identifikacijski broj.

 

Program RSM2010 ovaj podatak  uzima iz "Servisi" - "Aplikacijski parametri" - "Podaci o ovlaštenoj osobi".GREŠKA  "RSWEB00089E"
 

OPIS: Datoteka odbijena.
UZROK: Pogrešan format podataka u datoteci.
AKCIJA: Promijeniti podatke u datoteci.

"Pogrešan format podataka" u datoteci znači da polja u datoteci nisu popunjena u skladu s pravilima.
Pravila definira Pravilnik o Obrascu R-Sm (NN 116/06).
Format datoteke je opisan u Prilogu 3 (FORMAT SLOGA ZA DOSTAVLJANJE OBRASCA R-Sm U ELEKTRONSKOM ZAPISU (FORMAT »EZ OBRAZAC R-Sm«).

Skoro svaki put ovu grešku uzrokuje nepoštivanje pravila koje glasi  " Sva polja tipa N poravnavaju se desno i upisuju s vodećim nulama."

Svaki  program za izradu datoteke bi o tome trebao sam voditi brigu. )

Primjeri:

Polje
 
Neispravno
Ispravno
RS5OSOB
Osnova obračuna : OO(2)+B(1)
"10 "
"100"
RS3IGMM
Godina i mjesec isplate neto iznosa plaće/naknade/drugog dohotka (GGGGMM)
"      "
"000000"

Svako polje koje je definirano kao tip "N" u sebi smije sadržavati samo znamenke (osim polja za iznose koja na prvom mjestu smiju sadržavati predznak + ili -).
Dakle, to polje ne smije biti popunjeno space-ovima !

Ako se neko od tih polja ne koristi, opet mora biti popunjeno nulama.

Npr. nije bilo isplate, pa podatak " Godina i mjesec isplate neto iznosa " nema smisla, onda on ostaje prazan na papiru, ali u datoteci se mora popuniti sa 6 nula! 


 
GREŠKE  "NIJE MOGUĆE DOHVATITI HASH DOKUMENTA" I NIJE MOGUĆ DOWNLOAD DATOTEKE

 

Problem NIJE u datoteci.

Radi se o sigurnosnim postavkama Internet explorer-a (IE) na vašem računalu. IE ne dozvoljava applet-u dohvatiti lokalnu datoteku da bi izračunao hash broj, i/ili ne dozvoljava download datoteka sa e-Regos-a.

Potrebno je dodati e-Regos (eregos.fina.hr) u "Trusted sites", i postavke za Trusted sites staviti na "Low".

(Npr. u IE 6 (engl. inačica) to je na Tools-Internet Options - Security - Trusted Sites - Sites – Add)

 

Za više informacija molimo nazovite 0800-0080 (besplatan FINA pozivni centar, radnim danom od 07:30-22:00).


 

Podsjećamo na  Korisničku uputu za e-Regos. 

Kako do pregleda predanih (i ispravnih) Obrazaca R-Sm ?


Da biste sami vodili takvu evidenciju, potrebno je, nakon svakog slanja datoteke, provjeriti status Obrasca R-Sm (koji može biti "Ispravan", "Ispravan s upozorenjima", i "Neispravan").
 
To možete i naknadno, koristeći opciju "Pregled poslanih datoteka", i provjeravajući obrasce u svim poslanim datotekama.