Ispravak pogrešnih uplata II. stupa mirovinskog osiguranja

  • Na šalteru Regosa dobio sam ispis nepovezanih uplata. Što moram učiniti?

Morate provjeriti da li su predani svi ispravni Obrasci R-S/R-Rm te provjeriti pozive na broj odobrenja na nalozima za plaćanje i podnijeti odgovarajuće zahtjeve za ispravljanjem pogrešaka (ispravljanje pogrešnih uplata).
Ako jesu potrebno je podnijeti Regosu zahtjev za izmjenom poziva na broj odobrenja u kojem morate navesti pogrešan i ispravan poziv na broj odobrenja i priložiti kopiju izvatka ili naloga za plaćanje.
Zahtjev se upućuje preporučenom pošiljkom ili ga možete donijeti osobno u REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb, ili na fax
01 / 48 98 985  (
ispravljanje pogrešnih uplata )

  • Zabunom sam mirovinski doprinos na temelju generacijske solidarnosti uplatio u II mirovinski stup. Što moram učiniti?

Morate REGOS-u podnijetiti zahtjev za povrat/preknjiženje sredstava u I mirovinski stup).Zahtjev možete dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu REGOS, Gajeva 5 10 000 Zagreb ili na fax 01/ 01 / 48 98 985. Po opravdanosti zahtjeva REGOS će dostaviti suglasnost za preknjiženje sredstava nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika koja će preknjižiti sredstva račun I mirovinskog stupa (ispravljanje pogrešnih uplata).

  • Izvršena je uplata u II mirovinski stup koja je veća od zaduženja na Obrascu R-S/R-Sm. Koji je postupak da mi se vrate sredstva?

Podnosite pismenim putem ili osobno na adresu REGOS, Gajeva 5. 10 000 Zagreb, ili na fax 01 / 48 98 985: zahtjev za povratom sredstava. REGOS provjerava opravdanost zahtjeva te šalje suglasnost za povrat sredstava nadležnoj ispostavi Porezna uprave prema sjedištu poreznog obveznika koja će izvršiti povrat sredstava na žiro-račun obveznika. Povrat se neće izvršiti ako postoje nepodmirene obveze po drugim računima (ispravljanje pogrešnih uplata).

  • Podnio sam zahtjev za preknjiženje i povrat sredstava s računa II. stupa mirovinskog osiguranja, a REGOS nije dao suglasnost Porenoj upravi za tražena preknjiženja i povrat sredstava?

Potrebno je uskladiti podatke o zaduženjima u REGOS-u i u Poreznoj upravi, provjeriti da li su podneseni svi Obrasci R-S/R-Sm te da li ima nepodmirenih Obrazaca R-S/R-Sm.

  • Podnio sam zahtjev za preknjiženje sredstava s korektivnog Obrasca R-S/R-Sm na redovni Obrazac R-S/R-Sm, a REGOS to nije proveo?

Osobni račun osiguranika s kojeg je potrebno izvršiti povrat sredstava je zatvoren i sredstva su proslijeđena zakonskom primatelju te se ne mogu prebaciti na redovni Obrazac R-S/R-Sm.